تدریس خصوصی
برو بالا

انتخاب رشته هنر و زبان

اطلاعات صحیح برای این که بهترین انتخاب ها را انجام دهید : شامل اطلاعات فنی انتخاب رشته و آشنایی با مقررات و به ویژه مقررات جدید . این اطلاعات برای گروه های مختلف رتبه و بازه هایی ترازمتفاوت است

 

چک لیست کنترلی برای پرهیز از اشتباهات

اولین گام

اولین گام برای درست تصمیم گرفتن این است که خودتان را بشناسید و بدانید که شما جزء کدام یک از این چهار گروه زیر هستید؟ روش تفکر و ابزارتصمیم گیری برای این چهار گروه متفاوت است .نیاز ایشان نیز به داشتن مشاور و نوع مشاوره و ابزارها و راهکارهایشان نیز متفاوت است .

گروه اول :کسانی هستند که رشته هایشان  را انتخاب کرده اند . تصمیم خود را گرفته اند . با اولیا هم نظرهستند . یا این که اولیا تصمیم گیری  را به دانش آموز واگذار کرده اند

گروه دوم : کسانی هستند که رشته ها را انتخاب کرده اند . تصمیمشان هم مشخص است . تا حد زیادی به تصمیم هایشان مطمئن هستند اما باز هم نیاز به  مشاوره دارند و می خواهند مطمئن تر شوند . یا این که نظراتشان  با خانواده یا با علاقه ی افراد دیگر متفاوت است  و می خواهند از تردید بیرون بیایند. این گروه از دانش آموزان،  انتخاب رشته را خودشان انجام می دهند ، نقش اصلی را خودشان دارند  اما به مشاوره هم نیاز دارند

گروه سوم : در بعضی موارد نظرات مشخصی دارند اما در برخی موارد هم ابهام دارند مثلا در مورد اولویت یک رشته بر یک رشته ی دیگر  یا یک دانشگاه بر دانشگاه دیگر  یا رفتن به شهردیگر ، سوال و ابهام دارند . این گروه ، انتخاب رشته را به طور مشترک و با همکاری دیگران  انجام می دهند اما خودشان هم در جریان انتخاب رشته فعال هستند

گروه چهارم :تصمیم قطعی و مشخصی ندارند ، رشته ها و علایق خود را کمتر می شناسند یا این که تفاوت چندانی بین رشته های مختلف قائل نیستند  ترجیح می دهند این گروه ترجیح می دهند نقش مهم تر و اصلی را در انتخاب رشته یک مشاور آگاه و با تجربه داشته باشد .

 

فرایند انتخاب رشته برای این چهار گروه روش های متفاوتی  دارد در این جا به یک نمونه اشاره می کنم اگر شما جزء گروه اول یا دوم  باشید ممکن است یک رشته را که در کنکوررتبه ی پایین تری می خواهد به رشته ی دیگری که رتبه ی بالاتری می خواهد ترجیح دهید و در انتخاب بین رشته های مختلف کاری به نظر دیگران و رتبه ی مورد نیاز برای رشته ها نداشته باشید. شما دقیقا  می دانید ترجیج و علاقه تان چیست و شاید از هم اکنون آینده ی شغلی تان را نیز تصویر کرده باشید اما اگر جزء گروه چهارم باشید و خودتان شخصا یک رشته را بردیگری ترجیح ندهید باید به نظر عمومی یعنی رتبه ی مورد نیاز برای هر رشته و شانس و احتمال قبولی توجه کنید .

ابتدا رشته ها را انتخاب کنید

سپس شهرها را انتخاب کنید

در پایان دانشگاه ها را انتخاب کنید.