برو بالاچه راهکارهایی برای مقابله با این ناامیدی وجود دارد؟
فکر کردن به هدفی که در ذهن دارید:
سعی کنید زمانی که ناامید شدید اهداف خود را به یاد آورید و از اول دوره کنید و حتی آنها را در برگه هایی نوشته و به در و دیوار اتاق خود بچسبانید. تعدادی جمله انگیزشی یادداشت کنید و به خود گوشزد کنید تمام افراد موفق تاریخ، شکست را تجربه کردند اما دست از تلاش برنداشتند و اهدافشان را دنبال کردند تا به موفقیتی که می خواستند رسیدند.
برنامه ریزی صحیح:
 با یک برنامه درست شما خیلی راحت می توانید تا قبل از عید دو دور منابع خود را به صورت کاملا مبسوط خوانده و روی آنها مسلط شوید و بعد از عید برنامه تست زنی و مطالعه خلاصه هارا دنبال کنید. بازهم رتبه های برتر را برای شما مثال می زنم که خیلی از آنها مطالب و منابع خود را دو یا نهایتا سه دور مطالعه کردند. برای موفق شدن در کنکور نیازی نیست خط به خط مطالب را حفظ کنید و یا اینکه ده بار آنها را بخوانید. برای تسلط روی خیلی از دروس دو یا سه دور مطالعه کافی است.
پرهیز از استفاده از منابع متعدد:
هرچقدر منابع نخوانده اطرافتان زیاد باشد احتمال دلسردی و ناامیدی شما بیشتر است.
پرهیز از مقایسه خود با دیگران:
این افکار که "بقیه زودتر شروع کردند و از من جلوتر هستند" یا"چون بعضی از داوطلبان از دانش‌آموزان زرنگ تر هستند و مباحث بیشتر و متنوع تری را مطالعه کردند پس من توانایی رقابت با آنها را ندارم" سمی هستند. تک تک افراد توانایی ها و ویژگی های منحصر به فردی دارند. شما نمی توانید ندانسته و نشناخته خود را با افرادی مقایسه کنید که هیچ شناختی از شرایط آنها ندارید. پس هر موقع اینگونه افکار به سراغ شما آمد از تکنیک توقف فکر استفاده کنید (محکم روی میز یا روی پای خود بکوبید تا جریان آن فکر در ذهن شما قطع شود).
حذف مباحث غیر ضروری و غیر مهم و تمرکز روی مطالب سوال خیز تر (برای کسانی که دیر تر شروع کرده اند.) :
اگر شما زمان کافی دارید بسیار خوب است که تمام مطالب را بخوانید اما اگر زمانتان محدود است بهتر است سرمایه گذاری کنید و مطالب را گزینشی مطالعه کنید. بدون شک بازدهی افرادی که روی مطالب گزینشی تسلط پیدا کرده اند بهتر از افرادی است که تمام مطالب را خوانده اند اما تسلطی روی آن پیدا نکرده اند.
صحبت با فردی که به شما انگیزه بدهد:
آن فرد می تواند مشاور تحصیلی شما باشد، میتواند روانشناس شما باشد، میتواند دوست یا همکار شما باشد، می تواند فردی از اعضای خانواده شما باشد یا هرکس دیگری که انگیزه و امید را در شما زنده کند. در دوران کنکور از معاشرت با افرادی که آیه یاس می خوانند و مدام جمله" تو نمی توانی" را تکرار می کنند بپرهیزید.

تماس با مشاوران
ثبت درخواست رزرو