تدریس خصوصی
LodingImage
یافتن دبیر در 3 حرکت
پرداخت هزینه های کلاس ​
معلم خصوصیمعلم خصوصیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصی
دانش آموز ​
بررسی رزومه دبیران و ارسال درخواست ​
کلاس ثبت شد ​
معلم خصوصیمشاوره تحصیلی
دبیر
برگزاری کلاس در ۳ سوت ​
بررسی درخواست دانش آموز و تایید کلاس ​
تدریس خصوصی

یافتن دبیر در 3 حرکت

آی دبیر معلم
مشاهده درخواست ها و بررسی مشخصات دانش آموز ​
اپلیکیشن دبیر
تنظیم روز و ساعت کلاس ها توسط دبیر ​
بارگذاری جزوه ، نمونه سوال و فیلم آموزشی ​
ارتباط با دانش آموز بدون واسطه ​
ثبت کیفیت ، امتیازات و نظردهی دبیران به دانش آموزان ​
افزایش چشمگیر تعداد کلاس ها ​
معرفی دبیران براساس مصاحبه حضوری و ارزیابی های صحیح ، دقیق و شفاف

آی دبیر معلم

ای دبیر دانش اموز
امکان دسترسی مستقیم به رزومه اساتید
امکان دانلود نمونه سوالات و جزوات به صورت رایگان
امکان رزرو روز و ساعت کلاس به دلخواه دانش آموز
اپلیکیشن دانش آموز
تدریس خصوصی
امکان برگزاری آزمون آنلاین و تصحیح برگه و رفع اشکال با دبیر مربوطه به صورت رایگان

ای دبیر دانش اموز

slide5 مشاوره تحصیلیتدریس خصوصیتدریس خصوصی

slide5

slide7

slide7

slide8 تدریس خصوصیتدریس خصوصیتدریس خصوصیتدریس خصوصیتدریس خصوصیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصیتدریس خصوصیمشاوره تحصیلیمشاوره تحصیلیمشاوره تحصیلیمشاوره تحصیلی

slide8

slide10 معلم خصوصی
۱۰+
۵۰+
۲۰+
معلم خصوصیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصیمشاوره تحصیلی
۱۰+
۱۰+
تدریس خصوصیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصی
۲۰۰+
معلم خصوصی
۱۰+
تدریس خصوصی
۵۰+
۱۰+
۵۰+
مشاوره تحصیلیتدریس خصوصیتدریس خصوصیمشاوره تحصیلیمشاوره تحصیلیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصی
۱۰+
۱۰+
1۰+
۱۰+
۱۰+
۱۰+
مشاوره تحصیلی
۱۰۰+
تدریس خصوصیمعلم خصوصیمشاوره تحصیلیمشاوره تحصیلیمشاوره تحصیلیتدریس خصوصی
۱۰+
مشاوره تحصیلی
۱۰+
معلم خصوصی
۲۰+
معلم خصوصی
۱۰+
۱۰+
۵۰+
مشاوره تحصیلی
۲۰۰+
مشاوره تحصیلی
۱۰+
۱۰+
تدریس خصوصیمعلم خصوصیتدریس خصوصی
۱۰۰+
معلم خصوصی
۱۰+
۲۰+
۱۰+
۵۰+
۱۰+
۱۰+
۲۰+
۱۰+

slide10

برو بالا
دبیر های آی دبیر
دانش آموز های آی دبیر
کلاس های آی دبیر

دانلود اپلیکیشن آی دبیر

تدریس خصوصی

اپلیکیشن دبیر

bazar
Gplay
myket
sibapp
دانلود

اپلیکیشن دانش آموز

bazar
Gplay
myket
sibapp
دانلود
راهنمای استفاده از

اپلیکیشن تدریس خصوصی آی دبیر

تدریس خصوصی

جستجوی درس و محله

با جستجوی درس و محله خود، لیست بهترین دبیران خصوصی در نزدیکی محل سکونت خود را ببینید.

تدریس خصوصی

مشاهده رزومه دبیران

با توجه به سلایق و نیاز های خود میتوانید روزمه های دبیران و عملکرد آنها را مشاهده کنید .

تدریس خصوصی

انتخاب دبیر خصوصی

  پس از مشاهده رزومه دبیر با توجه به قیمت، نظر شاگردان و ویدیوی آموزشی دبیر ، انتخاب نهایی خود را انجام دهید .

تدریس خصوصی

برگزاری کلاس در منزل شما

با دیدن روز و ساعات خالی دبیر ، انتخاب خود را نهایی کرده و پس از پرداخت هزینه کلاس در محل مورد توافق برگزار میشود.

آخرین خبر