تدریس خصوصی و مشاوره تحصیلی

دانلود نمونه سوالات

پکیج های مشاوره

پرسش و پاسخ

تدریس خصوصی و مشاوره تحصیلی آی دبیر

اساتید،کلاس ها،دانش آموزان

تدریس خصوصی
دبیرهای نمونه در آی دبیر
تدریس خصوصی
کلاس های تشکیل در آی دبیر
تدریس خصوصی
دانش آموزان عضو در آی دبیر

مقاله ها

چرا ازآی دبیر معلم خصوصی و مشاوره تحصیلی بگیرم؟

  تدریس خصوصیبرترین دبیران رسمی

با حداقل 5 سال سابقه تدریس فعال

معلم خصوصی درستی رزومه و اطلاعات

در سه مرحله بررسی و گزینش حضوری

مشاوره تحصیلی بهترین قیمت و کیفیت

عدم دریافت حق عضویت و کمیسیون از دانش آموزان و دبیران

تدریس خصوصیرتبه بندی و ثبت نظرات

نظرات دانش آموزان و دبیران در انتهای کلاس ثبت میشود.

مشاوره تحصیلی مشاهده فایل های آموزشی

امکان دیدن فیلم های آموزشی و دانلود جزوه و نمونه سوالات

تدریس خصوصی امکان برگزاری آزمون و رفع اشکال

امکان برگزاری آزمون و دریافت کارنامه و رفع اشکال با دبیران خود