برو بالا
جزوه ریاضی شامل توضیحات کامل مفاهیم و نکات و سوالات پرتکرار آزمونهای تستی و تشریحی بهمراه پاسخ تشریحی تمرینهای منتخب (مهندس رضا صادقیان پور)

جزوه ریاضی شامل توضیحات کامل مفاهیم و نکات و سوالات پرتکرار آزمونهای تستی و تشریحی بهمراه پاسخ تشریحی تمرینهای منتخب (مهندس رضا صادقیان پور)