برو بالا
(اختصاصی - آزمون ۱۰ ) اردیبهشت ۹۷ گزینه دو رشته انسانی – پیش دانشگاهی

(اختصاصی - آزمون ۱۰ ) اردیبهشت ۹۷ گزینه دو رشته انسانی – پیش دانشگاهی