برو بالا
(اختصاصی - آزمون ۱۰ ) اردیبهشت ۹۶  گزینه دو رشته انسانی– پیش دانشگاهی

(اختصاصی - آزمون ۱۰ ) اردیبهشت ۹۶ گزینه دو رشته انسانی– پیش دانشگاهی