برو بالا
(اختصاصی - آزمون ۱۲ ) خرداد ۹۶ گزینه دو رشته انسانی– پیش دانشگاهی

(اختصاصی - آزمون ۱۲ ) خرداد ۹۶ گزینه دو رشته انسانی– پیش دانشگاهی