برو بالا
(عمومی - آزمون) ۱۲ آذر ۹۵ گزینه ۲ رشته علوم انسانی – یازدهم

(عمومی - آزمون) ۱۲ آذر ۹۵ گزینه ۲ رشته علوم انسانی – یازدهم