برو بالا
جزوه جامعه شناسی سازمان ها کارشناسی (استاد صبوری) علوم اجتماعی

جزوه جامعه شناسی سازمان ها کارشناسی (استاد صبوری) علوم اجتماعی