تمونه سوال و جزوه

برو بالا
جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات (استاد دکتر پوروطن) کارشناسی کامپیوتر

جزوه ذخیره و بازیابی اطلاعات (استاد دکتر پوروطن) کارشناسی کامپیوتر


تماس با مشاوران
ثبت درخواست رزرو