برو بالا
image

ارزیابی هزینه ی دبیران : (Assessing the costs of teachers)

اپلیکیشن آی دبیر ببا توجه به تجربه ی سالیان زیادی که داشته سعی بر این داشته که همواره و ضعیت مالی جامعه و تمامی خانواده مد نظر قرار داده و با توجه به وضعیت موجود دبیران هزینه های خود را قطعا بر اساس کیفیت ارائه شده مشخص می کنند ، مطمعنا قیمت اعلامی از سوی دبیران بر اساس چهار چوب خاصی که از سمت اپلیکیشن آی دبیر تعیین گردیده ، مشخص شده و تمامی جوانب در نظر گرفته شده تا خانواده ای متضرر نشده و فشار مالی تا حدود زیادی از روی خانواده ها برداشته شود.

مشاوره و برنامه ریزی تضمینی کنکور