برو بالا
image

برتری های ویژه آی دبیر

گروه آموزشی آی دبیر با تولید محصول نوین خود که همان اپلیکیشن تدریس خصوصی می باشد به عنوان اولین گروه آموزشی که چنین برنامه ای را تولید کرده، برتری های ویژه ای دارد که از جمله دیدن رزومه های دبیران که به صورت شفاف کامل ، درست و دقیق پس از ارزیابی و تایید تیم مدیریت این گروه قابل ارائه می باشد ، در این اپلیکیشن دانش آموزان از تخفیفات زیادی برخوردار خواهد بود ضمن اینکه دانش آموزان برای هر درسی در هر منطقه ای دبیر مربوطه ی خود را انتخاب کنند .