برو بالا
image

نکات قبل و بعد از کلاس :


گروه آموزشی آی دبیر در طی سالها تجربه در حوزه ی آموزشی علی الخصوص تدریس خصوصی سعی بر آن داشته تا در حد امکان دانش آموزان و دبیران را قبل از کلاس و بعد از کلاس از شرایط یکدیگر آماده کرده و با این طراحی موثر و مفید جهت افزایش بازده کلاس و کیفیت تدریس خصوصی ایجاد کند . از تمامی دبیران عزیز خواهشمندیم به توصیه های اساتید برجسته ی گروه آموزشی آی دبیر در رابطه با رعایت موارد قبل و بعد کلاس توجه فرمائید :
۱ - قبل از کلاس با خانواده تماس گرفته و از شرایط دانش آموز آگاه شوید و توضیحاتی در رابطه با گذشته ی دانش آموز بدانید .
۲- در صورت امکان با خود دانش آموز صحبت کرده و مشکل را جویا شوید
۳- هماهنگی خاصی در صورت امکان بین جزوه و منابع کمک آموزشی دانش آموز و جزوه و منابع خودتان بوجود آورید .
۴- با توجه به شرایط علمی و اخلاقی دانش آموز استراتژی خودتان را ایجاد کنید ، همه ی دانش آموزان یکسان نیستند .

بعداز کلاس :


۱ - ارتباط خود را در مدت بین برگزاری دو کلاس با دانش آموز حفظ کرده و به پرسش هایش پاسخ دهید .
۲ - از دانش آموز بخواهید در بین زمان دو کلاس گزارش تکالیفی را که شما داده اید را برای شما ارسال کند .
۳- از خانواده ی دانش آموز تقاضا کنید از میزان رضایت دانش آموز نسبت به کلاس برگزار شده و نتیجه ی کلاس شما را آگاه کند .
۴- در بین زمان دو کلاس دانش آموزتان را تشویق کرده به گونه ای که برای جلسه ی آینده مشتاق تر باشد .