برو بالا
image

فنی مهندسی: (Developers)

تیم فنی ، مهندسی آی دبیر ، در واقع تیمی متشکل از سه گروه مجزا می باشد ، بخش نخست شامل کارشناسان جوان و فعال حوزه ی برنامه نویسی کشور که همگی از فارغ التحصیلان و دانشگاه های معتبر می باشد و تیم دوم شامل گروه تخصصی در جهت گرافیک و موشن های مربوط می باشد که با استفاده از ابزار های نوین گرافیک سعی در پویا نمایی بهتر اپلیکیشن دارند و در انتها بخش جهت دهی و مدیریتی این گروه که با سرپرستی مهندس یامی پیوسته سعی کرده تمامی جزئیات و مشکلات مربوط را با صبر و حوصله به پایان برساند.

این گروه متشکل از ۵ بخش مهم از جمله بخش مدیریت ،بخش فنی مهندسی ،بخش پشتیبانی، بخش تبلیغات و روابط عمومی که با استفاده از ده هزارنیروی انسانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم قصد دارد تحولی نوین در سیستم آموزشی ایجاد کند .

image

لازم به ذکر است این تیم طی مدت ۱۵ ماه فعالیت بی وقفه اولین محصول خود را به عنوان اپ تخصصی آی دبیر در اردیبهشت به طور رسمی روانه ی بازار کرده است .

به امید موفقیت این تیم .