برو بالا

برنامه توسعه ۴ ساله

گروه آموزشی آی دبیر یک مجموعه ی پویا و خلاق در حوزه ی آموزشی می باشد که خود را موظف می داند تمامی دغدغه ها و نیاز های حوزه ی آموزشی کشور عزیزمان ایران را بهبود بخشد . در این راستا ، مدیران ارشد این مجموعه، برنامه ی جامعی را تدوین کرده تحت عنوان ( برنامه ی توسعه ی ۴ ساله ) که شامل ۵ فاز مختلف می باشد و با توجه به زمان بندی های در نظر گرفته شده و هم چنین یاری خداوند منّان بتواند در این مهلت مقرر آن را به سر انجام برساند .

به امید آنکه گروه آموزشی آی دبیر بتواند گامی موثر در جهت توسعه ی عدالت آموزشی برداشته و به تمامی اهداف مورد نظر خود برسد .