برو بالا
image

ارزیابی و قیمت گذاری توسط آی دبیر :( Evaluation and pricing by IDABIR)گروه آموزشی آی دبیر ببر سیاست های کاری خود در جهت توسعه ی عدالت آموزشی و همچنین یکسان سازی و یکپارچگی در نظام آموزشی تدریس خصوصی سعی کرده است فضایی رقابتی ، شفاف و درست را ایجاد کرده، بر همین اساس تصمیم بر آن شده تا دبیران در ابتدای کار هزینه های خود را بر اساس تجربه های کاری گذشته و همچنین ساز و کار آموزشی خود تعیین کرده و در ادامه ی مسیر با توجه به ثبت گزارشات خانواده ها و هم چنین ثبت امتیاز ها بتواند هزینه ها را به گونه ای کاملا واقعی و هم سو و هم جهت با شرایط اقتصادی جامعه یکسان سازی کند ، در این راستا از دبیران عزیز خواهشمندیم در حین قیمت گذاری بسیاری جوانب را در نظر گرفته و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه قیمت گذاری را به طور منصفانه صورت دهید تا همه با هم برای داشتن یک جامعه ( پویا و خلاق ) تلاش کنیم .