برو بالا

چگونه تدریس موفقی داشته باشیم؟

اگر می خواهید تدریس موفقی داشته باشید و در کار تدریس خوب عمل کنید مواردی که


در ادامه ذکر شده است را در نظر داشته باشید.


 

  ·       با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.·       اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.·       زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.·       وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.·       سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم.

  ·      به هنگام تدریس ، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.

  ·       با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشاشی داشته باشیم.


·       احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.

  ·       تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم.

  ·       سعه صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.

  ·       وفای به عهد خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.

  ·       اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

  ·       از علما ، بزرگان و شخصیت های دینی با احترام یاد کنیم.

  ·       از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

  ·       پر گویی نکنیم، در واقع آنقدر بگوییم که می توانیم بشنویم.

 ·       از تعصب بیجا بپرهیزیم.

 ·       از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.

 ·       راز دار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.

 ·       به هنگام تدریس آرامش خود را حفظ کنیم.

 ·       رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم. ·        از داشتن تکیه کلام بپرهیزیم.

 ·       آرام و شمرده تدریس کنیم.

 ·       ساده تدریس کنیم، اما عمیق.

 ·       در املا کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنویسیم.

 ·       ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم.

 ·       بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.

 ·       در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.

 ·       به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.

 ·       با دانش آموزان همدردی کنیم.

 ·       از تشویق به موقع غافل نشویم.

 ·       سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم.

 ·       کارها و فعالیت های مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم کنیم. ·       به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.

 ·       در هنگام موعظه، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.

 ·       پیش از تدریس شناختی اجمالی از وضعیت، موقعیت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوریم     . ·       بیش از اندازه در کار دانش آموزان خود را دخالت ندهیم.

 ·       به کار خویش ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشیم.

 ·       سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خود را پیش دانش آموزان سبک نکنیم.

 ·       کردار و رفتار خوبی از خود نشان بدهیم.

 ·       مقررات خشک و افراطی را از کلاس دور کنیم. ·       نسبت به فعالیت دانش آموزان بی توجه و بی تفاوت نباشیم.

 ·       در تدریس از گروه گرایی و خط بازی خودداری کنیم.

 ·       در افزایش آگاهی ها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.

 ·       به سوالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب جواب دهیم.

 ·       مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم       . ·       برنامه ریزی درسی داشته باشیم.

 ·       از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم.

 ·       از روشهای تدریس و نحوه به کارگیری آنها آگاه باشیم.

 ·       به کیفیت شروع، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم.

 ·       به هنگام تدریس مطالب متنوع را فراموش نکنیم.

 ·       در هر درس مطالبی تازه و نو بیان کنیم.

 ·       سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت داشته باشند.

 ·       در صورتی که احساس خستگی درچهره دانش آموزان مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم. 

·       سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم. ·       موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس عنوان کنیم.

 ·       درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.

 ·       بیش از اندازه و معمول به جزوه، کتاب یا متن درس نگاه نکنیم.


 


 ·       از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب خودداری کنیم.

 ·       دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس تشویق کنیم.

 ·       جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.

 ·       از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپر هیزیم.

 ·       در هنگام تدریس در یک مکان ثابت توقف نکنیم. ·       از وسایل کمک آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم. ·       خلاصه درس را در انتهای درس بازگو و از دانش آموزان بخواهیم. ·       ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر داشته باشیم که زیبایی سادگی است. ·       در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگویی مناسب برای دانش آموزان باشیم.

 ·       نتایج آزمون ها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.

 ·       در تمام کارهای خود قابلیت و برش داشته باشیم.

 ·       در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.

 ·       در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم. ·       دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.

 ·       دقت کنیم تمرین ها یا تکالیف در حد توان دانش آموزان باشند.

 ·       تمام توجه دانش آموزان را جلب کنیم. مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی       .

 ·       در تدریس ذوق و سلیقه بکار ببریم.

 ·       فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم.

 ·       از اینکه نسبت به پاسخگویی برخی از سوالات قادر نستیم، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی به آن اقرار کنیم.

 ·       تجارب تازه خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و به یاد داشته باشیم که معلم هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط و موقعیت های مناسب آموزشی خودکمتر تدریس می کند ولی دانش آموزان بیشتر یاد می گیرند.

  
تماس با مشاوران
ثبت درخواست رزرو