برو بالا

چگونه تدریس موفقی داشته باشیم؟

با توجه به شرایط کنونی جامعه و تغییر نسل ها قطعا نوع آموزش با زمان های قدیم بسیار متفاوت بوده و ابزارهایی مانند تنبیه ، جریمه دادن و تکالیف زیاد از یک سو و آینده ی فکری و داشتن شغل دولتی خوب از سویی دیگر باعث حرکت دانش آموزان جهت بهبود وضع تحصیلی خودشان می شد .

اما امروزه در درجه ی اول مسئولیت یک دبیر ایجاد انگیزه ی قوی و در ابتدا پاسخ به پرسش های دانش آموز در مورد آینده ی علم و تحصیلات می باشد و همچنین ارتباط گیری بین دانش آموز و دبیران از عوامل مهم یادگیری دانش آموزان می باشد در این راستا گروه آموزشی آی دبیر نکاتی را به شما دبیران عزیز پیشنهاد می کند .
۱- ارتباط گیری مناسب و ایجاد هدف و انگیزه
۲- بیان مناسب در حد اعتدال ( از کلی گویی زیاد و جزئی گویی زیاد بپرهیزید )
۳- آراستگی پوشش و ظاهری مناسب
۴- طرح درس به صورت مشخص و مدون برای جلسات آینده
۵- ایجاد فضای گفتمان و پرسش و پاسخ بین دانش آموز و دبیر
۶- ایجاد شوق و انگیزه با طرح سوال و هم چنین ایجاد انگیزه ی لازم برای جلسات آتی