برو بالا

انواع کارنامه های آموزشی

انواع کارنامه های آموزشی

یکی از مزیت‌های آزمون‌ها دریافت نتیجه‌ی تلاش دوهفته‌ای داوطلب در همان روز بعد از آزمون است که عملکرد دانش‌آموز را در 5 مرحله تجزیه و تحلیل می‌کند تا داوطلب به طور کامل با نقاط قوت و چالشی خود روبه‌رو شود و برای دو هفته‌ی بعد برنامه‌ای متناسب با آن در نظر بگیرد.

 

اولین نوع کارنامه، کارنامه‌ی آزمون است که شامل دو قسمت تصویری و عددی است. در قسمت تصویری، تصویر پاسخ‌برگ همراه با ارزیابی کیفی سؤالات، نمودار پیشرفت درسی و نمودار تعادلی قرار دارد. در نمودار پیشرفت درسی ضریب رشد با خط رگراسیون رابطه‌ی مستقیم دارد و مثبت و صعودی بودن آن، پیشرفت دانش‌آموز را نشان می‌دهد. نمودار تعادلی مقایسه‌ی دانش‌آموز با خود اوست و می‌توان گفت به روش و میزان مطالعه‌ی داوطلب بستگی دارد.

 

دومین کارنامه، کارنامه‌ی 5 نوع درس است. این کارنامه وضعیت داوطلب را بر اساس چند از ده و با توجه به جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری نشان می‌دهد که شامل نقاط قوت پایدار، نقاط قوت، درس‌هایی که به اندکی تلاش نیاز دارند، درس‌های نوسانی و درس‌هایی که نیاز به تلاش جدی دارند است. این پنج کیفیت بر اساس نتایج آزمون تنظیم می‌شوند.

 

سومین نوع، کارنامه‌ی پروژه‌ای است که در پایان پروژه‌ها به عنوان کارنامه‌ی رنگی در اختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد و او می‌تواند با نمودار میله‌ای تراز تک تک آزمون‌ها را برسی کند.

 

چهارمین نوع، کارنامه‌ی سؤال‌محور است. این نوع کارنامه همان کلاسور ارزیابی الکترونیکی است و با هدف استفاده در بررسی و ارزیابی سؤالات آزمون‌ها در نظر گرفته شده است.

 

آخرین و مهم‌ترین نوع کارنامه، کارنامه‌ی بازیابی است. در این کارنامه درس‌ها مبحث‌محور بررسی می‌شوند. در هر مبحث کل سؤالات در همه‌ی آزمون‌ها در سه دسته‌ی پاسخ‌های اشتباه، سؤال‌های پاسخ داده‌نشده و هم‌چنین پاسخ‌های صحیح مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

داوطلب با بررسی دقیق وضعیت خود با خودآگاهی کامل، هدفمدانه و واقع‌بینانه وضعیت خود را به مطلوب‌ترین حد ممکن ارتقا می‌دهد و تابستانی پربار خواهد داشت.