برو بالا

کارنامه قبولی کنکور ارشد، سراسری و آزاد

 

1 . شماره داوطلبی : این شماره نشان دهنده شماره داوطلب در رشته امتحانی اول بوده و توسط سازمان سنجش تعیین می گردد .

2 .
 علاقه مند پیام نور و غیرانتفاعی : در این ردیف برای داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نسبت به شرکت در گزینش رشته های پیام نور و غیرانتفاعی اعلام علاقه مندی کرده و کارت اعتباری مجزا خریداری کرده باشند کلمه " بلی  "  و برای سایر داوطلبان " خیر " درج شده است . عبارت " خیر " به این معناست که داوطلب در مرحله انتخاب رشته ، مجاز به انتخاب رشته محل های دوره پیام نور و غیر انتفاعی نخواهد بود .


داوطلبانی که در زمان ثبت نام برای انتخاب این رشته محل ها اعلام علاقه مندی نکرده ولی حداقل نمره علمی لازم برای انتخاب رشته های این دانشگاه ها را کسب کرده باشند ، در این مرحله نیز فرصت خواهند داشت با خرید کارت اعتباری نسبت به اعلام علاقه مندی به انتخاب این دانشگاه ها و موسسات اقدام نمایند .

3 .
 وضعیت انتخاب رشته داوطلب : در این ردیف ، در صورتی که داوطلب با توجه به رتبه و تراز اکتسابی در هر کد ضریب و سایر ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، مجاز به شرکت در مرحله انتخاب رشته باشد ، عبارت " مجاز می باشید " و در غیر این صورت عبارت " مجاز نیستید " درج می شود .
 
4 .
 معدل موثر : طبق مصوبه شورای برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی ، به دلیل اختلاف سطح علمی دانشگاه ها ، معدل دوره کارشناسی متقاضیان را تراز کرده و از آن به عنوان معدل موثر یاد می کنند . عوامل مختلفی چون رشته ، دانشگاه و نمره علمی در محاسبه این معدل تاثیرگذار می باشند . داوطلبان دقت کنند که این معدل با معدل ثبت نامی که در قسمت اول کارنامه کارشناسی ارشد توضیح دادیم ، متفاوت بوده و تاثیر 20 درصدی در گزینش نهایی بر اساس این معدل صورت می گیرد .

5 .
 کد و نام رشته امتحانی اول : این ردیف نشان دهنده نام رشته امتحانی است که در آزمون مربوط به آن شرکت کرده اید .

6 .
 نمرات اکتسابی : در این ردیف از کارنامه کارشناسی ارشد ۹۸ می توانید نام دروس مجموعه امتحانی اول را به همراه نمره هر درس مشاهده نمایید . پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی ، نمره خام داوطلب در هر درس محاسبه شده و به صورت درصد و در فاصله (100 و 33/33- ) در اختیار داوطلبان قرار می گیرد . در واقع نمره هر درس بیان کننده آن است که داوطلب چند درصد از نمره یک درس را پس از کسر نمرات منفی پاسخ های غلط کسب کرده است .

7 .
 وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول : این بخش از کارنامه کنکور کارشناسی ارشد به داوطلب برای داشتن انتخاب رشته ای دقیق و حساب شده کمک می کند . برای درک بیش تر تعابیر به کار رفته در این ردیف ، به صورت تصویری به بررسی آن می پردازیم .

  

7-1 . کد ضریب : این کد نشان دهنده رشته گرایش های مختلف مجموعه امتحانی است . گرایش هایی که ضرایب دروس امتحانی آن ها یکسان می باشد در یک کد ضریب قرار می گیرند . داوطلبان برای مشاهده گرایش های رشته امتحانی و ضرایب دروس آن ها می توانند به دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد 98 مراجعه کنند . به طور مثال همان طور که در کارنامه کارشناسی ارشد بالا مشاهده می کنید مجموعه حسابداری دارای 3 کد ضریب می باشد . طبق دفترچه ثبت نام این کد ضریب ها به ترتیب به رشته گرایش حسابداری ، حسابرسی و حسابداری مدیریت تعلق دارد .
 

7-2 . نمره کل : نمره کل یا تراز ، تابعی است از اختلاف نمره داوطلب با میانگین جامعه آماری . این نمره بر اساس ضرایب دروس در هر گرایش و تاثیر 80 درصد نمره علمی و 20 درصد معدل موثر داوطلب در فرمول آماری محاسبه می شود . هر چه تراز بالاتر باشد ، احتمال بیش تری برای قبولی در کد رشته های مربوط وجود دارد . داوطلبی که کارنامه بالا برای او منتشر شده در کد ضریب 2 تراز بالاتر و نتیجه بهتری کسب کرده است .
 

7-3 . رتبه داوطلب در سهمیه : برای محاسبه این رتبه ، تراز داوطلبان دارای سهمیه یکسان را با یک دیگر مقایسه کرده و به داوطلبی که بالاترین تراز را کسب کرده رتبه 1 اختصاص داده می شود . سپس با توجه به تراز هر فرد ، رتبه سایر داوطلبان محاسبه می شود . طبق کارنامه بالا ، این داوطلب در بین داوطلبانی که دارای سهمیه آزاد بوده و در مجموعه امتحانی حسابداری شرکت کرده اند ، رتبه 359 را در کد ضریب 1 به دست آورده است .
 

7-4 . رتبه داوطلب بدون سهمیه : در این ستون رتبه داوطلب بدون در نظر گرفتن سهمیه ثبت نامی درج شده است . به عبارت دیگر برای محاسبه این رتبه ، تراز داوطلب با تراز کلیه داوطلبان شرکت کننده در رشته امتحانی مربوطه و در هر کد ضریب مقایسه خواهد شد .
 

7-5 . آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه : در این ستون آخرین رتبه مجاز در رشته های تحصیلی دوره روزانه ، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه درج شده است . در کارنامه کارشناسی ارشد 98 تقریبا به اندازه 3 برابر میانگین رتبه آخرین نفرات قبولی دوره روزانه در گرایش های مربوط به هر کد ضریب را به عنوان آخرین رتبه مجاز در همان کد ضریب در نظر می گیرند . برای آن که این موضوع برای شما روشن شود نمونه بالا را بررسی می کنیم . همان طور که مشاهده می کنید آخرین رتبه مجاز در سهمیه روزانه رشته حسابداری 1226 می باشد . این بدان معنی است که محدوده رتبه آخرین نفرات قبولی دوره روزانه در کد ضریب 1 رشته حسابداری  تقریبا 400 فرض شده است که بعد از 3 برابر شدن عدد 1226 به دست آمده است . بنابراین داوطلبان دارای رتبه 400 به پایین ( مانند این داوطلب که رتبه 359 را کسب کرده ) شانس بسیار خوبی برای قبولی خواهند داشت .7-6 . نتیجه در دوره روزانه : دو حالت مجاز و غیر مجاز برای این قسمت وجود دارد . وضعیت مجاز بودن داوطلب برای انتخاب رشته محل های دوره روزانه طبق ضوابط دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد و مقایسه رتبه داوطلب با آخرین رتبه مجاز در دوره روزانه به دست می آید .
 

7-7 . رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی : در این ستون رتبه داوطلب در سهمیه و در میان علاقه مندان به رشته های تحصیلی غیر روزانه شامل دانشگاه های شبانه ، پیام نور ، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد اسلامی درج می شود .
 

7-8 . آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی : آخرین رتبه مجاز برای رشته های تحصیلی غیر روزانه و دانشگاه آزاد در هر کد ضریب و با توجه به سهمیه مربوطه در این قسمت قابل مشاهده است . با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، برای محاسبه این رتبه ، محدوده رتبه آخرین نفرات قبولی دوره های غیر روزانه دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد در هر کد ضریب را در نظر گرفته و 3 برابر این رتبه را به عنوان آخرین رتبه مجاز در نظر می گیرند .
 

7-9 . نتیجه در دوره های غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی : این ستون نیز نشان دهنده مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلب برای انتخاب رشته محل های دوره غیر روزانه و دانشگاه آزاد در آن کد ضریب می باشد .