برو بالا

کارنامه قبولی کنکور سراسری و آزاد

هر کارنامه کنکور سراسری تجربی دارای 3 قسمت است:

 • اطلاعات ثبت نامی و آزمونی
 • وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره های مختلف
 • وضعیت نمره و رتبه کل داوطلب      


 

اطلاعات ثبت نامی و آزمونی در کارنامه کنکور سراسری تجربیدر کارنامه کنکور سراسری تجربی با اولین موردی که برخورد می کنید، شماره پرونده است. شماره پرونده یک عدد 7 رقمی است که پس از پایان مراحل ثبت نام اولیه از طریق سایت سازمان سنجش به هر داوطلب کنکور سراسری 97 داده شده استدر کارنامه کنکور سراسری تجربی بعد از شماره پرونده، مشخصات داوطلب ارائه می شود که باید آن را به دقت بررسی کرده

و در صورت وجود مغایرت هر چه سریعتر به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.در ردیف مربوط به اطلاعات ثبت نامی با عنوان سهمیه روبرو می شوید. هر داوطلب کنکور سراسری 97 می تواند بر اساس شرایط خود متقاضی یکی از سهمیه های زیر شود:

 

 • سهمیه مناطق : داوطلب کنکور سراسری 97 براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی 3 سال آخر دوره متوسطه جزو یکی از سهمیه های مناطق 1، 2 و یا 3 محسوب می گردد.

 

 

 • سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا در کنکور سراسری:

رزمندگان و جهادگران که از تاریخ 31/6/59 تا 31/6/67 حداقل 6 ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه حضور داشتند. می توانند از سهمیه رزمندگان استفاده کنند.گروه دوم ایثارگران می باشند که به "جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان" ، "جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان" ، "همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه" ، "آزادگان و همسر و فرزندان آنان" و "همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر" تقسیم می شوند.

 • سهمیه بهیاران در کنکور سراسری 97: این سهمیه فقط برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی می باشد و مختص بهیاران دارنده دیپلم نظام قدیم و یا نظام جدید(کاردانش) مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش که به حرفه بهیاری اشتغال دارند، منحصرا برای ورود به رشته پرستاری می باشد.
 • در کارنامه کنکور سراسری تجربی، مورد بعد معدل کتبی دیپلم می باشد که میانگین وزنی نمرات امتحانات پایه سوم متوسطه می باشد. این نمره در کادر پایین سمت چپ کارنامه با عنوان معدل کتبی نهایی مشخص شده است

در ردیف بعد کد دانش آموزی دیپلم و پیش دانشگاهی درج شده است که شماره ای 8 تا 10 رقمی است. این شماره بر روی کارنامه تحصیلی  سالانه یا کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی درج شده است.مورد بعد درباره استان بومی ، ناحیه بومی و قطب بومی است که در نتیجه شما تأثیر گذار می باشد. علت اهمیت این موارد از آن جهت است که گزینش بسیاری از رشته ها براساس اولویت بومی گزینی است پس فرصت داوطلب برای قبولی در استان خود بیش از استان های دیگر می باشد.
وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره های مختلف در کارنامه کنکور سراسری تجربیقسمت دوم کارنامه وضعیت مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره های مختلف را نشان می دهد. اولین قسمت این ردیف، گروه آزمایشی که شما در آن برای کنکور سراسری 97 شرکت کرده اید را اعلام می کند. رشته های مختلف تحصیلی آموزش عالی با توجه به مواد امتحانی آزمون سراسری به پنج گروه آزمایشی : علوم ریاضی و فنی ؛ علوم تجربی ؛ علوم انسانی ؛ هنر و زبان های خارجی تقسیم می شوند.

 

  

  

این ردیف از کارنامه کنکور سراسری تجربی وضعیت مجاز بودن شما در دوره های مختلف را در کنکور سراسری  نشان می دهد، این دوره ها شامل :

 • دوره روزانه : تحصیل در این دوره ها رایگان و امکانات رفاهی و تسهیلات آموزشی برای اکثر دانشجویان مهیا است. مجاز شدن در این دوره به معنای قبولی قطعی نیست چون ظرفیت اعلام شده برای پذیرش در این دوره چند برابر ظرفیت موجود می باشد.
 • نوبت دوم یا شبانه : در این دوره تحصیلی دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به تأمین مسکن، خوابگاه و وام تحصیلی و سایر امور رفاهی دانشجویان ندارد.

 *    داوطلبان کنکور سراسری که مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و شبانه هستند می توانند هرکدام از رشته محل های موجود در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری را در فرم انتخاب رشته خود وارد نمایند.

 • مجازی و پردیس خودگردان: تمام داوطلبان کنکور سراسری تجربی  مجاز به انتخاب رشته برای دوره های مجازی  و پردیس خودگردان هستند.

 

 • پیام نور و غیرانتفاعی : داوطلبان کنکور سراسری تجربی  اگر در ثبت نام اولیه کارت اعتباری مربوط به دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی را تهیه کرده باشند، می توانند در مرحله انتخاب رشته ، رشته محل های مربوط به این دانشگاه ها را نیز انتخاب نمایند. یعنی تنها شرط انتخاب رشته برای این دو دانشگاه صرفاً خرید کارت اعتباری در زمان ثبت نام اولیه کنکور سراسری می باشد.

 

 • دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در کنکور سراسری تجربی: ویژه داوطلبان بالاتر از تراز 6500 با داشتن حداکثر 22 سال سن در زمان ورود به دانشگاه و داشتن حداقل معدل کل 15 در دوره متوسطه دوم. بومی بودن داوطلب کنکور سراسری  در هر یک از کد رشته های اعلام شده و سلامت کامل داوطلب کنکور سراسری.

 

 • پذیرش رشته ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در کنکور سراسری تجربی  : این گروه به دو دسته ویژه فرهنگیان و تمامی دوره ها تقسیم می شود. برخی رشته محل ها بدون آزمون و صرفا برای فرهنگیان می باشد. دسته دوم شامل کلیه داوطلبان کنکور سراسری می باشد که می توانند در کد رشته های مربوطه، صرفاً بر اساس معدل کتبی دیپلم پذیرش شوند.     

وضعیت نمره و رتبه کل داوطلب در کارنامه کنکور سراسری تجربیقسمت سوم کارنامه کنکور سراسری  وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در زیر گروه مربوطه را نشان می دهد. در این قسمت میزان تأثیر سوابق تحصیلی در رتبه داوطلب کنکور سراسری  مشخص شده است. به بیان ساده تر میزان تأثیر معدل دیپلم و پیش دانشگاهی شما در رتبه در این قسمت از کارنامه کنکور سراسری مشخص شده است. بسیاری از داوطلبان نگران پایین بودن معدل و تأثیر آن در رتبه خود هستند اما خبر خوب این است که تأثیر معدل فقط به صورت مثبت است و این به این معنی است که معدل شما فقط می تواند رتبه شما را بهتر کند که این موضوع هم به ندرت پیش می آید. یعنی اگر معدل بسیار خوبی هم داشته باشید به دلیل وجود رقابت بسیار زیاد در کنکور سراسری تأثیر معدل چشمگیر نخواهد بود.


 

تأثیر معدل دیپلم در کنکور سراسری بین 0 تا 25 درصد است. یعنی یا تأثیری نمی گذارد و یا حداکثر 25 درصد مؤثر است.تأثیر معدل پیش دانشگاهی در کنکور سراسری  بین 0 تا 5 درصد است . یعنی حداقل تأثیر آن صفر و حداکثر تأثیر آن 5 درصد می باشد. 

در قسمت وضعیت رتبه در کارنامه کنکور سراسری ، چند ستون با شماره های یک، دو ، سه و ... ارائه شده است که نشان دهنده تعداد زیرگروه ها هر زیرگروه شامل رشته های مشخصی است که این رشته ها در زیرگروه های مختلف با یکدیگر اشتراکی ندارند یعنی هر رشته فقط در یک زیرگروه وجود دارد. همچنین ضرایب دروسی که درکنکورسراسریمی آید در هر زیرگروه با زیرگروه دیگر متفاوت است. یعنی تفاوت زیر گروه ها در کنکور سراسری تفاوت ضریب دروس برای هر زیرگروه می باشد.

  جدول ضرایب هر درس به تفکیک زیرگروه های گروه آزمایشی علوم تجربی
زیر گروه/درس

زمین شناسی

ریاضی

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

زیرگروه 1

0

2

4

2

3

زیرگروه 2

1

3

4

2

4

زیرگروه 3

4

3

2

2

2

زیرگروه 4

1

4

2

3

2

زیرگروه 5

1

3

2

2

2رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی و پرستاری در زیرگروه یک و رشته داروسازی در زیر گروه دو می باشد. مجموعه مدیریت و حسابداری در زیرگروه 4 می باشد. اگر شما متقاضی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و یا پیراپزشکی هستید باید در درس زیست شناسی درصد بالایی داشته باشید و درسی مثل زمین شناسی را که برای زیرگروه یک ضریب ندارد را حذف نمایید ولی همین درس زمین شناسی برای رشته هایی مثل زمین شناسی و اقیانوس شناسی که در زیرگروه سه قراردارند دارای ضریب 4 می باشد یعنی برای قبولی در این رشته ها در کنکور سراسری تجربی  باید درصد بالایی در درس زمین شناسی به دست آورید.مطالب بالا بیانگر آن است که با توجه به رشته ای که در کنکور سراسری تجربی  متقاضی آن هستید باید در دروسی که دارای بیشترین ضریب در آن زیرگروه می باشد درصد بالایی کسب نمایید. بنابراین همین تفاوت ضرایب دروس باعث می شود تراز شما در زیر گروه های مختلف متفاوت باشد.در ثبت نام اولیه کنکور سراسری، از آنجایی که هر داوطلب، سهمیه مورد نظر خود را انتخاب نموده است ، در این

قسمت از کارنامه کنکور سراسری تجربی، رتبه در سهمیه داوطلب کنکور سراسری  ارائه شده است که ملاک انتخاب رشته هر داوطلب در کنکور سراسری تجربی  است. یعنی هر سهمیه ای را که واجد شرایط آن بوده و انتخاب کرده اید، رتبه شما بین گروه دارای آن سهمیه سنجیده می شود. در ردیف بعد رتبه کشوری هر داوطلب در کنکور سراسری ارائه شده است که نشان دهنده رتبه بدون اعمال سهمیه در کنکور سراسری

 می باشد.در کارنامه کنکور سراسری تجربی، پس از اعلام رتبه، در جدولی نمرات اکتسابی شما در کنکور سراسری  بصورت درصد نشان داده شده است. اگر به درصد های اعلام شده اعتراضی دارید می توانید از طریق سازمان سنجش پیگیری کنید اما احتمال آنکه چیزی تغییر کند بسیار کم است.

  


در نهایت در جدولی دیگر رتبه و تراز کل و آخرین رتبه مجاز در سهمیه در کنکور سراسری  نشان داده شده است. آخرین رتبه مجاز در سهمیه به عنوان مثال با رتبه 49411 به این معنی نیست که فردی با این رتبه قطعا در دوره های روزانه و نوبت دوم پذیرش می شود زیرا این تعداد، چند برابر ظرفیت پذیرش می باشد که اگر داوطلبان کنکور سراسری تجربی با رتبه های بهتر از انتخاب رشته منصرف شدند فرصت برای داوطلبان دیگر باشد تا ظرفیت خالی ایجاد شده را پر کنند. بنابراین اگر رتبه شما در سهمیه در کنکور سراسری ، بیشتر از آخرین رتبه مجاز در سهمیه در کنکور سراسری  باشد، یعنی شما در دوره های روزانه و شبانه مجاز نشده اید.

 
         داوطلبان کنکور سراسری تجربی متقاضی انتخاب رشته دانشگاه آزاداز سال 1392 آزمون ورودی دانشگاه های سراسری و آزاد اسلامی ادغام شدند بنابراین داوطلبان کنکور سراسری  می توانند از طریق آزمون سراسری برای هر دو دانشگاه، انتخاب رشته کنند. کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری ، مجاز به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی هستند. پس از اعلام نتایج اولیه، داوطلبان کنکور سراسری  می توانند از طریق کد دسترسی اعلام شده در کارنامه کنکور سراسری ، انتخاب رشته دانشگاه آزاد را نیز انجام دهند.
 

کارنامه نهایی دانشگاه آزاد دارای 6 ستون است .ستون اول : ستون انتخاب است که انتخاب های داوطلب را به ترتیب نشان می دهد               ستون دوم : کد رشته محل انتخابی داوطلب را به همراه عنوان رشته نشان می دهد .ستون سوم : نمره کل ( تراز ) خود داوطلب که همان تراز داوطلب می باشد را در زیر گروه انتخابی نشان می دهد .ستون چهارم :  نمره کل ( تراز ) آخرین فرد پذیرفته شده را در در زیر گروه انتخابی نشان می دهد .ستون پنجم : این عدد نشانگر آن است که خود داوطلب نفر چندم در بین تمام کسانی که کد رشته محل مورد نظر را انتخاب کرده اند شده است .ستون ششم : این عدد نشانگر آخرین فرد پذیرفته شده در بین همه داوطلبانی است که در یکی از انتخاب های خود کد رشته محل مورد نظر را انتخاب کرده اند . نتیجه : در انتهای کارنامه بخش نتیجه قرار دارد . در صورت قبولی در یکی از کد رشته محل های انتخابی در این بخش از کارنامه قرار می گیرد و در صورتی که در هیچ کد رشته محلی پذیرفته نشده باشد در قسمت نتیجه مردود نوشته می شود .

  

کاربرد کارنامه نهایی دانشگاه آزادکارنامه نهایی دانشگاه آزاد مانند کارنامه سبز کنکور سراسری قابلیت کاربردی ندارد یعنی نمی توان به وسیله آن درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته و بررسی اولویت بعدی و درخواست نقل و انتقال داشت بلکه صرفا اختلاف شانس قبولی داوطلب با آخرین فرد پذیرفته شده در رشته محل هایی که پذیرفته نشده اید را نشان می دهد . در نظر داشته باشید کارنامه نهایی دانشگاه آزاد انتخاب های شما را تا محل قبولی نشان می دهد و سیستم بررسی کارنامه ، انتخاب های بعد از محل قبولی شما را نشان نمی دهد . در نتیجه تنها تراز و رتبه قبولی شما با آخرین فرد پذیرفته شده تا جایی بررسی می شود که بالاتر از رشته محل قبولی شما باشد . در نظر داشته باشید : کسانی که بر اساس نتایج نهایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد مردود شده اند یعنی در هیچ کد رشته محلی در انتخاب هایشان پذیرفته نشده اند می توانند در صورت ارائه در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری یا تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد شانس خود را امتحان کنند .