برو بالا


حذفیات کنکور سراسری 99 از زبان سازمان سنجش :

  برای برنامه ریزی درسی و کسب موفقیت در کنکور 99 هر چه زودتر شروع کنید احتمال موفقیت شما بیشتر است. لذا در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید از مشاوران متخصص و آگاه کمک بگیرید.
منابع درسی آزمون ۹۹ برای نظام امتحانی قدیم و دوره جدید عبارتند از :مشاوره و برنامه ریزی تضمینی کنکور