برو بالا


منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

عناوین دروس امتحانی

منابع رشته مهندسی برق

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

عمومی : 1 - کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.  2 - کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : 1 -
English for the students of power, Electronics control & communications (منوچهر حقانی) 2 - کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی برق (English for the students of electrical engineering)، تالیف جمال الدین جلالی پور، انتشارات سمت.

ریاضیات

معادلات دیفرانسیل

 معادلات دیفرانسیل بویس

ریاضیات مهندسی

1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

آمار و احتمال

1 - آمار ریاضی تألیف والپول 2 - مبانی احتمال تألیف شلدون راس 3 - نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی

مدارهای الکتریکی ( 1 و 2 )

1 - نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: دکتر پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران 2 - کتاب مدارهای الکتریکی دکتر هدتنی 3 - رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی

الکترونیک ( 1 و 2 ) و سیستم های دیجیتال 1

الکترونیک ( 1و 2 ) : 1 - تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (مهندس تقی شفیعی) جلد (1 و 2 ) 2 - مبانی الکترونیک، تألیف دکتر میر عشقی، جلد (1) 3 - مدارهای میکروالکترونیک، تألیف عادل صدرا، کنت اسمیت، ترجمه حمید ملکان و هاله اسدی

سیستم های دیجیتال 1 : 1 - طراحی و تحلیل مدارهای منطقی دیجیتال تألیف نلسون 2 - اصول طراحی دیجیتال تألیف واکرلی

ماشین های الکتریکی ( 1 و 2 ) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1

ماشین های الکتریکی ( 1 و 2 ) : 1 - ماشین الکتریکی تألیف بیم باهارا، ترجمه دکتر میر سلیم 2 - ماشین الکتریکی (تحلیل- بهره برداری- کنترل) تألیف دکتر سن، ترجمه دکتر عابدی و مهندس نبوی 3 - ماشینهای الکتریکی، تألیف سلمون، ترجمه دکتر لسانی 4 - ماشین الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت، تألیف دکتر ال هاواری ترجمه دکتر عبادی 5 - مبانی ماشین الکتریکی، تألیف چاپمن، ترجمه دکتر جواد فیض

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 : 1 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف هادی سعادت 2 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف نگرس، ترجمه دکتر مهرداد عابدی، انتشارات امیر کبیر 3 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف احد کاظمی 4 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف گلاور 5 - بررسی سیستم های قدرت، تألیف استیونسون

سیستم های کنترل خطی

1 - مهندسی کنترل، تألیف بنجامین کو ترجمه علی کافی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 2 - کنترل خطی، اوگاتا، ترجمه دکتر جبه دار و دکتر خاکی صدیق

سیگنال ها و سیستم ها

1 - سری شومز (DSP) 2- سیگنالها و سیستم ها، تألیف اپنهام، ایلن ویلنگی، ترجمه مهندس مجید ملکان و مهندس محمود دیانی

الکترومغناطیس

1 - الکترومغناطیس میدان و موج، چنگ، ترجمه دکتر پرویزجبه دار مارالانی (Electromagnetic, wave and field bycheneg ) 2- الکترودینامیک گریفیث

عناوین دروس امتحانی

منابع رشته مهندسی نفت

 

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

1 - کتاب Essential Words for ToEFL
2 - کتاب 504
3 - کتاب 1100

 

ریاضی

عمومی 1 و 2

1 - ریاضی عمومی ایساك مارون ترجمه خلیل پاریاب 2 - ریاضی عمومی جورج توماس

 

معادلات دیفرانسیل

1 - معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه چیان 2 - معادلات دیفرانسیل، سیمونز

 

مهندسی

1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، ، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

 

دروس زمین شناسی

عمومی

1 - کتاب دکتر حسن مدنی (فصول 8 تا 21) 2 - کتاب دکتر اخروی ( فصل 5 - 1 )

 

ساختمانی

1 - کتاب دکتر حسن مدنی (فصول 1 تا 31) 2 - کتاب دکتر حسن پورکرمانی

 

نفت

۱- کتاب زمین شناسی نفت، تالیف همایون مطیعی، انتشارات وزارت صنایع و معادن. ۲- کتاب زمین شناسی نفت، تالیف محمدرضا رضایی و محمد لنکرانی، انتشارات علوی.

 

ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی

1 - کتاب ژئوفیزیک مهندسی و زیست محیطی، تالیف پرم وي. شارما، ترجمه دکتر محمدعلی ریاحی (دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) 2 - فصل 4و 5کتاب زمین شناسی نفت دکتر محمد رضا رضایی 3 - کتاب اصول ژئوشیمی، تالیف برایان هرولد میسن، کارلتن مور، مترجمان فرید مر و علی اصغر شرفی، انتشارات دانشگاه شیراز.

 

پتروفیزیک و چاه نگاری

1 - کتاب دکتر رمضی 2 - کتاب پتروفیزیک، تالیف محمدتقی رضایی، انتشارات ستایش. 3 - کتاب چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی، تالیف عبدالنبی آرین فر، انتشارات آییژ .

 

دروس مهندسی نفت

مخزن

1 - کتاب دکتر ریاض 2 - کتاب طارق احمد 3 - کتاب Craft

 

حفاری

1 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.

 

بهره برداری

1-    کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 

 

زمین شناسی تخصصی

زمین شناسی تحت الارضی

1 - کتاب دکتر حسن امیری بختیار

 

سنگ شناسی رسوبی

1 - کتاب دکتر افشار حرب 2 - کتاب دکتر موسوی حرمی

 

زمین شناسی نفت ایران

1 - کتاب همایون مطیعی

 

خواص سنگ و خواص سیال

خواص سنگ : 1 - کتاب جامع مهندسی مخازن، تالیف طارق احمد، مترجمان صادق قاسمی و محمدحسین دانشفر، انتشارات جهان کتاب. 2 - کتاب خواص سنگ مخازن هیدروکربوری: رشته های مهندسی نفت (اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری)، سیدحامد حاجی سیدی، مهدی امیری، شهاب گرامی،انتشارات ستایش.

خواص سیال : 1 - کتاب خواص سیالات مخازن هیدروکربوری رشته های مهندسی نفت: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری،تالیف ویلیام مکین،ترجمه عظیم کلانتری اصل ، مهدی امیری ، مجتبی پردل شهری ،انتشارات ستایش. 2 - کتاب خواص سنگ و جریان سیال در مخازن هیدروکربوری: به انضمام تشریح مسائل، تالیف طارق احمد، مترجمان طالب اسفندیاری و عباس هلالی زاده، انتشارات ستایش.

 

چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه

1 - کتاب جان لی 2 - کتاب نمودارگیری دکتر رمضی

 

مهندسی حفاری

مهندسی حفاری 1 و 2

1 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.

 

سیمان حفاری و گل حفاری

۱- کتاب سیمان حفاری و عملیات سیمان کاری، تالیف عبدالواحد قادری، عباس عباس زاده شهری، امید خیری زاده، انتشارات کتاب آوا. ۲- کتاب اصول مهندسی حفاری (فصل چهارم و پنجم)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارت ستایش. ۳- کتاب سیمان حفاری و عملیات سیمان کاری، تالیف عباس عباس زاده شهری، عبدالواحد قادری، امین پژوهنده، انتشارات روان شناسی و هنر. ۴- کتاب مبانی مهندسی گل حفاری، تالیف علیرضا امیری، انتشارات کتاب آوا.

 

مهندسی مخزن و بهره برداری

مخزن

1 - کتاب دکتر ریاض 2 - کتاب طارق احمد 3 - کتاب Craft

 

بهره برداری

۱- کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 

 

مکانیک سیالات دوفازی

۱- کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی، تالیف سعید مخاطب، علی وطنی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران). ۲- کتاب اصول جریان سیالات دوفازی، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. 

 

مهندسی مخزن 1 و 2

۱- کتاب جامع مهندسی مخازن، تالیف طارق احمد، مترجمان صادق قاسمی و محمدحسین دانشفر، انتشارات جهان کتاب. ۲- کتاب آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز، تالیف محمدرضا ریاضی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

 

مبانی حفاری و بهره برداری

مبانی حفاری

1 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.

 

بهره برداری

۱- کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 

 

مکانیک سیالات دوفازی

۱- کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی، تالیف سعید مخاطب، علی وطنی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران). ۲- کتاب اصول جریان سیالات دوفازی، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. 

 

 

عناوین دروس امتحانی

منابع  مهندسی شیمی

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : 1 - زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی
  دکتر نصرالله قیاسی، کاظم میرجلیلی

انتقال حرارت ( 1 و 2 )

1 - انتقال حرارت  - هولمن 2 - انتقال حرارت - اوزیشیک 3 - انتقال حرارت - سنجل 4 - انتقال حرارت - اینکروپرا

ترمودینامیک

1 - ترمودینامیک مهندسی شیمی - نوشته اسمیت ون نس - ترجمه دکتر کلباسی 2 - ترمودینامیک ون وایلن - ترجمه دکتر کاشانی حصار

مکانیک سیالات

1 - مکانیک سیالات  نوشته استریتر 2 - مکانیک سیالات شیمز 3 - مکانیک سیالات فاکس

کنترل فرآیند

1 - کنترل فرآیندها - کاگ ناور، کاپل، ترجمه ایرج گودرزنیا 2 - مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی  دکتر منوچهر نیک آذر 3 - مهندسی کنترل اوگاتا

انتقال جرم و عملیات واحد ( 1و 2 )

انتقال جرم : 1 - انتقال جرم نوشته دکتر چالکش امیری 2 - انتقال جرم نوشته دکتر حسین بهمنیار 3 - انتقال جرم رابرت تریبال ترجمه دکتر سهرابی و کاغذچی

عملیات واحد : 1 - عملیات واحد ، تریبال ترجمه پریسا زینی 2 - عملیات واحد، مک کیب

طرح راکتورهای شیمیایی

1 - کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی  لونشپیل ترجمه دکتر سهرابی

ریاضیات ( کاربردی و عددی )

1 - کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - تألیف دکتر منوچهر نیک آذر - دکتر ریاض خراط (جلد اول و دوم) 2 - کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، تألیف ارجمند مهربانی 3 - کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، دکتر رفیع زاده ۴- کتاب ریاضیات کاربردی و عددی (مهندسی شیمی)، تالیف علی نعمت ا زاده، انتشارات علوی فرهیخته. ۵- کتاب ریاضیات کاربردی و عددی، بهزاد خداکرمی، انتشارات آزاده.

 

عناوین دروس امتحانی

منابع رشته مهندسی صنایع

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. 2 - کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. 3- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی :
۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع، تالیف محمد فالحی مقیمی، انتشارات سمت. ۲- کتاب زبان تخصصی مهندسی صنایع، تالیف محسن شائیان، انتشارات نگاه دانش.

تحقیق در عملیات ( 1 و 2 )

1 - تحقیق در عملیات، مختار بازارا 2 - آشنایی با تحقیق در عملیات، حمدی طه 3 - تحقیق در عملیات 2، میربهادر قلی آریانژاد، سید جعفر سجادی 4 - پژوهش عملیاتی، مهرگان 5 - برنامه ریزی خطی، لیبرمن، ترجمه: محمد مدرس یزدی و اردوان آصف وزیری

تئوری احتمال و آمار مهندسی

1 - آمار ریاضی از والپول 2 - مبانی احتمالی از شلدون راس 3 - نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی

دروس تخصصی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

1 - اپل، جیمز. م، طرح ریزی واحدهای صنعتی 2 - اپل، جیمز.م، اصول طراحی کارخانه، ترجمه گروه مهندسی، صنایع جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 3 - تام کینز، وایت، بورز، فریزل تان چوکو و ترینو، طرح ریزی واحدهای صنعتی (اصول طراحی کارخانه)، ترجمه دکتر رضا رنجبرانی فراهانی

کنترل کیفیت آماری

1 - کنترل کیفیت آماری، داگلاس سی. مونتگومری، ترجمه دکتر رسول نورالسناء 2 - کنترل کیفیت آماری، محمدتقی فاطمی قمی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

1 - مدیریت و کنترل پروژه، علی حاج شیرمحمدی

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

1 - برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها، محمد تقی فاطمی قمی 2 - برنامه ریزی و کنترل موجودی، مونت گومری 3 - برنامه ریزی و کنترل موجودی، علی حاج شیر محمدی

اقتصاد مهندسی

1 - مبانی اقتصاد مهندسی، لیلند بلنک - آنتونی تارکوئین (ترجمه سیدعلی زیتون نژاد موسویان) 2 - اقتصاد مهندسی، محمدمهدی اسکونژاد 3 - اقتصاد مهندسی، دانشگاه پیام نور مجید محمدی

ریاضی عمومی 1 و 2

1 - ریاضی عمومی ایساك مارون ترجمه خلیل پاریاب 2 - ریاضی عمومی جورج توماس 3 - ریاضی عمومی آدامز 1و 2

اقتصاد عمومی 1 و 2

1 - کتاب اقتصاد خرد سالواتوره 2 - کتاب اقتصاد کلان یوسف فرجی

اصول مدیریت و تئوری سازمان

 1 - مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1387 . 2 - مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی 3 - منابع انسانی، اسفندیار سعادت 4 - تجزیه و تحلیل سیستم ها، علی رضائیان 5 - طراحی و ساختار ، رابینز 6 - رفتار سازمانی، رضائیان.

 

عناوین دروس امتحانی

منابع مهندسی عمران

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

1 - 504 واژه ضروری 2 - 1100 لغت 3 - کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران انتشارات سمت 4 - کتاب آزمون ها و لغات گرایش بندی شده مهندسی عمران

ریاضیات

ریاضی عمومی 1 و 2 : 1 - ریاضی عمومی، ایساك مارون، ترجمه خلیل پاریاب 2 - ریاضی عمومی، جورج توماس 3 - ریاضی عمومی آدامز 1و 2
معادلات دیفرانسیل : 1 - معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن، جورج اف، سیمونز

مکانیک جامدات

مقاومت مصالح 1

1 - کتاب بیر - جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان 2 - کتاب مقاومت مصالح تألیف تیموشنکو

تحلیل سازه ها 1

1 - تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی ( 4 جلد) 2 - تحلیل سازه، شاپور طاحونی

مکانیک خاک و پی سازی

1 - اصول مهندس ژئوتکنیک( مکانیک خاك )، تألیف براجا. ام. داس، ترجمه اردشیر اطیابی 2 - مکانیک خاك، تألیف دکتر کامبیز بهنیا، دکتر امیر محمد طباطبایی 3 - مهندسی پی، جلد 2، براجام ام داس- ترجمه شاپور طاحونی

مکانیک سیالات و هیدرولیک

1 - استیرتیر، ترجمه احمد انتظاری 2 - مکانیک سیالات شیمز 3 - هیدرولیک کانالهای باز، تألیف دکتر سید محمود حسینی و دکتر جلیل ابریشمی

طراحی

سازه های فولادی 1 و 2

1 - سازه های فولادی، دکتر میرقادری 2 - کتاب طراحی سازه های فولادی، تالیف شاپور طاحونی، انتشارات علم و ادب.

سازه های بتنی 1 و 2

1 - سازه های بتنی، دکتر کی نیا 2 - سازه های بتنی، دکتر مستوفی

راهسازی و روسازی راه

1 - راهسازی، منوچهر احتشامی 2 - طرح هندسی راه، گرشاسب نریمانی 3 - راهسازی، دکتر بهبهانی 4 -  روسازی، دکتر محمد طباطبائی

 


 

عناوین دروس امتحانی

منابع مهندسی مکانیک

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

عمومی : 1 - 504 واژه ضروری 2 - 1100 لغت

تخصصی :
۱- کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک (English for students of mechanical engineering)، تالیف جمال الدین جلالی پور، انتشارات سمت. ۲- کتاب انگلیسی فنی برای مهندسی مکانیک (Technical English for mechanical engineering)، تالیف مجتبی شریعتی، انتشارات گسترش علوم پایه.

ریاضیات

ریاضی عمومی 1 و 2

1 - ریاضی عمومی ایساك مارون ترجمه خلیل پاریاب 2 - ریاضی عمومی جورج توماس 3 - ریاضی عمومی آدامز 1و 2

معادلات دیفرانسیل

1 - معادلات دیفرانسیل ، دکتر کرایه چیان 2 - معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن، جورج اف، سیمونز

ریاضی مهندسی

1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، ، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

حرارت و سیالات

ترمودینامیک

1 - ترمودینامیک، ون وایلن 2 - ترمودینامیک، سنجل

مکانیک سیالات

1 - مکانیک سیالات، شیمز، ترجمه سیامک انتظاری 2 - مکانیک سیالات، تألیف فاکس 3 - مکانیک سیالات، تألیف وایت

انتقال حرارت

1 - کتاب انتقال حرارت، تألیف هولمن 2 - کتاب انتقال حرارت، تألیف اینکروپرا

جامدات

استاتیک

1 - استاتیک، تألیف مریام 2 - استاتیک، تألیف پوپوف 3 - استاتیک، تألیف بیر- جانسون

مقاومت مصالح

1 - کتاب مقاومت مصالح، تألیف بیر- جانسون 2 - مقاومت مصالح، تألیف تیموشنکو

طراحی اجزاء

1- طراحی اجزاء، تألیف شیگلی ۲- کتاب طراحی اجزاء ماشین، تالیف مریل فرانکلین اسپاتس، ترجمه هدایت موتابی، انتشارات آشینا.

دینامیک و ارتعاشات

دینامیک

1 - کتاب دینامیک، تألیف مریام ۲- کتاب دینامیک، تالیف فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون و الیوت آیزنبرگ، مترجم غلامرضا زارع پور، انتشارات دانش نگار.

ارتعاشات

1 - کتاب ارتعاشات، تألیف تامسون 2 - کتاب ارتعاشات مکانیکی، تالیف رائو، مترجم بهرام پوستی، انتشارات متفکران.

دینامیک ماشین

1 - کتاب دینامیک ماشین، تألیف مارتین 2 - کتاب مکانیزم و دینامیک ماشینها، تالیف همیلتن هورت مابی، چارلز رینهولتس، ترجمه محمودرضا کاشفی و حمید مهدیقلی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

کنترل

1 - کتاب کنترل، کاتسو اوگاتا 2 - کتاب کنترل، تألیف مریام

ساخت و تولید

ماشین ابزار

۱- کتاب توانایی ماشین کاری، تألیف محمدرضا رازفر، انتشارات دانشگاه امیرکبیر. ۲- کتاب توانایی ماشینکاری و ماشین ابزار: با عنوان مبانی ماشینکاری و ماشینهای ابزار، تالیف محمد رضا خویی و محمدرضا افضلی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

قالب پرس

۱- کتاب طراحی و ساخت قالب و قیود، تالیف عبدالله ولی نژاد، انتشارات طراح. ۲- کتاب اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرس، تالیف دونالد اری، ترجمه مسعود رخش خورشید، انتشارات جهان نو.

علم مواد

۱- کتاب اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسی مواد)، تالیف حسین تویسرکانی، دانشگاه صنعتی اصفهان. ۲- کتاب علم و مهندسی مواد، تالیف دانلد.آر اسکلند، پرادیب.پی فولی، وندلین.جی رایت، مترجمان مصطفی حاجیان حیدری، جواد صامعی و مجید بیگدلی کریمی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف. 3 - کتاب علم مواد و عملیات حرارتی، تالیف محمدعلی گلعذار، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

تولید مخصوص

۱- کتاب تولید مخصوص، تالیف مهدوی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب روش های ماشینکاری مدرن، تالیف فرزاد بیغال، انتشارات طراح.

هیدرولیک و نیوماتیک

۱- کتاب هیدرولیک و پنوماتیک، تالیف سید مهدی رضاعی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر. ۲- کتاب هیدرولیک صنعتی، تألیف احمدرضا مدینه و حسین دلایلی، انتشارات کانون پژوهش.

 

 

 


 

عناوین دروس امتحانی

منابع مهندسی کامپیوتر

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی :
۱- کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر (English for students of computer engineering)، تالیف منوچهر حقانی، انتشارات سمت. ۲- کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم و مهندسی کامپیوتر (English for computer science and computer engineering students)، تالیف حسن کدخدایی خلفی، انتشارات دانشگاه سمنان.

ریاضیات

ریاضی عمومی 1 و 2

1 - کتاب ریاضی عمومی ایساك مارون ترجمه خلیل پاریاب 2 - کتاب ریاضی عمومی، جورج توما س 3 - ریاضی عمومی آدامز 1و 2

معادلات دیفرانسیل

1 - معادلات دیفرانسیل ، دکتر کرایه چیان 2 - معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن، جورج اف، سیمونز

آمار و احتمال مهندسی

1 - آمار ریاضی تألیف والپول 2 - آمار و احتمالات، دکتر نیکوکار، دانشگاه علم و صنعت 3 - نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی 4 - کتاب آمار مهندسی تألیف دکتر ملحوجی، دانشگاه صنعتی شریف

ریاضیات گسسته

1 - ریاضیات گسسته ، گریمالدی 2 - ریاضی گسسته نوشته ترمبلی، گراسمن

دروس تخصصی مشترک

ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها

ساختمان داده ها : 1 - اصول ساختمان داده ها تألیف هرویتز 2 - ساختمان داده ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم 3 - ساختمان داده ها ، CLRS

طراحی الگوریتم ها : 1 - اصول الگوریتم های کامپیوتری تألیف هروتیز 2 - الگوریتم ها و ساختمان داده تألیف ایهو 3 -
CLRS

نظریه زبان ها و ماشین ها

1 - مقدمه ای بر زبانهای رسمی و ماشین تألیف لینز 2 - تئوری محاسبات تألیف وود 3 - تئوری زبانهای رسمی تألیف روسز 4 - کتاب نظریه زبان ها و محاسبات سیپسر

مدارهای منطقی

1 - اصول طراحی دیجیتال تألیف واکرلی 2 - طراحی سخت افزار مهندسی کامپیوتر تألیف موریس مانو

معماری کامپیوتر

1 - طراحی سیستم های کامپیوتری تألیف مانو 2 - معماری کامپیوتر تألیف پترسون

سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری

سیستم عامل : 1 - سیستمهای عامل مدرن تألیف تننباوم 2 - سیستمهای عامل تألیف استالینگ 3 - مفاهیم سیستمهای عامل تألیف سیلبر شاتز

شبکه های کامپیوتری : 1 - شبکه های کامپیوتری تألیف تننباوم ترجمه دکتر پدرام 2 -
  انتقال داده و شبکه های کامپیوتری تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرت الله سپیدفام 3 - کتاب CCNA

دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری

مدارهای الکتریکی

1 - نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران 2 - رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی 3 - مدارهای الکتریکی تالیف ویلیام هیت

الکترونیک دیجیتال و VLSI

الکترونیک دیجیتال : 1 - الکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی - والیزاده و مهدی پور (انتشارات پلی تکنیک) 2 - اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه پوپک محبت زاده 3 - اصول و مبانی طراحی مدارات دیجیتال نوشته صالح و جکسون

(
VLSI)1 - اصول طراحی VLSI نوشته کامران شریف اشراقیان ( ناشر : شیخ بهایی ) 2 - اصول طراحی مدارات VLSI دکتر صاحب الزمانی دانشگاه امیرکبیر

سیگنال ها و سیستم ها

 1 - سری شومز (DSP)
2 - سیگنالها و سیستم ها، تألیف اپنهام، ایلن ویلنگی، ترجمه مهندس مجید ملکان و مهندس محمود دیانی

دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز

مدارهای الکتریکی 

1 - نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران 2 - رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی 3 - مدارهای الکتریکی تالیف ویلیام هیت

هوش مصنوعی

1 - هوش مصنوعی تألیف راسل 2 - هوش مصنوهی تألیف ریچ 3 - پرولوگ تألیف براتکو

سیگنال ها و سیستم ها

 1 - سری شومز (DSP)
2 - سیگنالها و سیستم ها، تألیف اپنهام، ایلن ویلنگی، ترجمه مهندس مجید ملکان و مهندس محمود دیانی

دروس تخصصی نرم افزار ، شبکه های کامپیوتری ، رایانش امن

کامپایلر

1 - اصول طراحی کامپایلر تألیف ای هو

پایگاه داده ها

1 - پایگاه داده ها تألیف دیت 2 - اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز

هوش مصنوعی

1 - هوش مصنوعی تألیف راسل 2 - هوش مصنوهی تألیف ریچ 3 - پرولوگ تألیف براتکو


 

عناوین دروس امتحانی

منابع مهندسی هوافضا

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.  ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.  ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.  ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی :
Lisi tsyn: Machine Tool Design 
Meriam: Study Guide for Engineering Mechanics Statics 

ریاضیات

معادلات دیفرانسیل

1 - معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه چیان 2 - معادلات دیفرانسیل، سیمونز

ریاضیات مهندسی

1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

آئرودینامیک

مکانیک سیالات

1 - مکانیک سیالات، تألیف وایت 2 - مکانیک سیالات، تألیف فاکس 3 - مکانیک سیالات، شیمز، ترجمه سیامک انتظاری

آئرودینامیک

1 - اصول اولیه آئرودینامیک ( Anderson )
 ۲- کتاب آیرودینامیک کاربردی، تالیف محمدعلی رنجبر، انتشارات دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.

ترمودینامیک

1 - ترمودینامیک، ون وایلن 2 - ترمودینامیک، سنجل

اصول جلوبرندگی

1 - المان هاي جلوبرندگی توربین هاي گازي ( MC Grow-Hill )
2 - کتاب توربین گاز، تالیف هنری کوهن، راجرز، ساراواناموتو، ترجمه حمیده باستانی پاریزی، انتشارات امیرکبیر.

مکانیک پرواز

کنترل اتوماتیک

1 - مهندسی کنترل (اوگاتا)  ۲- کتاب سیستم های کنترل خطی، تالیف بنجامین کو، مترجم فرید گل نراقی و حسن شادکام انور، انتشارات گسترش علوم پایه.

عملکرد ، پایداری و کنترل

1 - آئرودینامیک ، هوانوردی و مکانیک پرواز ( MC Coramick )
2 - مکانیک پرواز (
Roskam )

سازه های هوایی

دینامیک

1 - کتاب دینامیک، تألیف مریام  ۲- کتاب دینامیک، تالیف فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون و الیوت آیزنبرگ، مترجم غلامرضا زارع پور، انتشارات دانش نگار.

ارتعاشات

1 - کتاب ارتعاشات، تألیف تامسون 2 - کتاب ارتعاشات مکانیکی، تالیف رائو، مترجم بهرام پوستی، انتشارات متفکران.

مقاومت مصالح

1 - کتاب مقاومت مصالح، تألیف بیر  جانسون 2 - مقاومت مصالح، تألیف تیموشنکو

تحلیل سازه ها

۱- کتاب تحلیل سازه ها، تالیف شاپور طاحونی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  ۲- کتاب تحلیل سازه ها، تالیف حجت ا.. عادلی، انتشارات دانشگاه تهران.

طراحی اجسام پرنده

1 - طراحی هواپیما (Roskam)
2 - مگسون


 

عناوین دروس امتحانی

منابع مهندسی شیمی

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.  ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.  ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.  ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی :
۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی (English for the students of chemical engineering)، تالیف کاظم میرجلیلی و نصرت الله غیاثی، انتشارات سمت.  ۲- کتاب زبان تخصصی مهندسی شیمی، تالیف فرشته نادری، انتشارات پژوهش اخوت.

سینتیک و طراحی راکتور

1 - کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی  لونشپیل ترجمه دکتر سهرابی  ۲- کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی، تالیف رضا طاهری، انتشارات دانشگاه هرمزگان.

پدیده های انتقال

انتقال جرم 

1 - انتقال جرم نوشته دکتر چالکش امیری 2 - انتقال جرم نوشته دکتر حسین بهمنیار 3 - انتقال جرم رابرت تریبال ترجمه دکتر سهرابی و کاغذچی

مکانیک سیالات

1 - مکانیک سیالات، تألیف وایت 2 - مکانیک سیالات، تألیف فاکس 3 - مکانیک سیالات، شیمز، ترجمه سیامک انتظاری

انتقال حرارت

1 - کتاب انتقال حرارت، تألیف هولمن 2 -  انتقال حرارت، تألیف اینکروپرا 3 - انتقال حرارت - اوزیشیک 4 - انتقال حرارت - سنجل

بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی

بیوشیمی: 1 - اصول بیوشیمی نینجر، ترجمه دکتر رضا محمدي 2 - بیوشیمی عمومی (جلد 1و 2) تألیف، دکتر پرویز شهبازی، دکتر ناصر ملک نیا

میکروبیولوژی: 1 - میکروب شناسی عمومی دکتر فریدون ملک زاده 2 - میکرو ب شناسی دکتر محمدعلی آموزگار 3 - بیوتکنولوژی میکروبی، دکتر فریدون ملک زاده 4 - میکروبیولوژی جاوتز 5 - میکروبیولوژی واکر 6 - میکروب شناسی پزشکی، دکتر پرویز ادیب فر 7 -
  ایمونولوژی ایوان رویت 8 - ایمونولوژی استیتنر 9 - ویروس شناسی فیلدز 10 -  ویروس شناسی فنز 11 -  تک یاخته شناسی، دکتر محمدی 12 -  میکروبیولوژی محیطی، آب، پساب و خاك، دکتر اشرف السادات نوحی

ترمودینامیک

1 - ترمودینامیک، ون وایلن 2 - ترمودینامیک، سنجل 3 - ترمودینامیک مهندسی شیمی - نوشته اسمیت ون نس - ترجمه دکتر کلباسی 4 - ترمودینامیک ون وایلن - ترجمه دکتر کاشانی حصار

مجموعه دروس تخصصی

ریاضی مهندسی

1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه دکتر عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

شیمی پایه 1 و 2

1 - کتاب شیمی عمومی تألیف چارلز مورتیمر 2 - کتاب شیمی عمومی تألیف اتکینز

شیمی آلی 1 و 2

1 - شیمی آلی: جان مک موری ( 3 جلد) ترجمه دکتر عیسی یاوری 2 - شیمی آلی: ولهارد ترجمه میرمحمد صادقی ( 3 جلد) 3 - شیمی آلی: رابرت تورنتون مورسیون، رابرت نیلسون بوید ترجمه سیدی، یاوری، میرشکرایی ( 3 جلد)، نشر علوم دانشگاهی 4 - نگرشی بر طیف سنجی مؤلف: پاویا لمپمن کریز ترجمه برهمن موثق 5 - کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی: ال. دی. فیلد، اس. استرنهل، جی. ار. کالمن ترجمه دکتر عیسی یاوری، نشر علوم دانشگاهی 6 - شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی مؤلف: شرانیر ترجمه مهران غیاثی 7 - شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی نوشته سیلور اشتاین ترجمه میرمحمد صادقی

 

  
تماس با مشاوران
ثبت درخواست رزرو