برو بالا
learning

باید ها و نباید های یادگیری

گروه آموزشی آی دبیر با تکیه بر تجربه ی سالهای زیادی که در حوزه ی تشکیل کلاس خصوصی دارد . همواره دغدغه های یادگیری دانش آموزان در عالی ترین سطح را داشته که به واسطه ی همین موضوع همواره نکاتی را به دانش آموزان گوشزد کرده که این نکات به شرح زیر می باشد :
۱ - باید دانش آموز در حین کلاس تمام تمرکز خود را جمع کرده و دقیق به مطالب گوش کند .
۲- باید دانش آموز اگر در حین تدریس سوالی برایش پیش می آید از دبیرش بپرسد .
۳- باید دانش آموز در کلاس برداشتن برای خودشش هدف گذاری کند .
۴- باید دانش آموز خلاصه برداری از هر قسمتی که تدریس می شود را برای خود داشته باشد .

نباید های یادگیری دانش آموز

۱ – نباید با اعتماد به نفس بیش از حد با دبیر برخورد کرده و باعث آزردگی خاطر دبیر شویم .
۲- نباید در هنگام تدریس دبیر به حواشی اطرافتان توجه کنید .
۳- نباید در هنگام تدریس دبیر بحث های گوناگون علمی رابیان کرده و با تعداد سوال های اضافه ی خود وقت کلاس را هدر داده و در نهایت آموزش خوبی را تجربه نکنیم.      
۴- نباید در هنگام آموزش چیزی را میل و یا بخورید چون از بازده کلاس می کاهد و موجب عدم تمرکز شما و دبیرانتان می شود .