برو بالا
image

نقش اولیاء و دانش آموزان در تدریس : (The role of parents and students in teaching)

نقش والدین در یادگیری دروس دانش آموزان انکارناپذیر است. والدین باید در طول دورهآموزشفرزندان خودبا آنها همراه باشند و در برنامه ریزی کلاسها و ساعات تمرین به آنها کمک کنند. 

خانواده ها موظف هستند در تمام مراحلآموزش در کنار کودکان باشند و از آنها حمایت کنند و با شناسایی استعداد آنها، از هیچ کوششی برای رسیدن به موفقیت و شکوفا شدن استعداد فرزندشان دریغ نکنند. 

از دیگر وظایف والدین درکلاس، نظارت کامل بر روند تمرینات است.برای این کار خوب است در کنار آنها بنشینید و از آنها بخواهید تا دروسی را که فرا گرفته اند برای شما بازگو کنند.این کار باعث میشود تا احساس کنند که شما برای آنها ارزش قائل هستید و به خودی خود موجب افزایش اعتماد به نفس و جرات شان

 می شود. 

نکته مهم دیگر این است که معمولا برای دانش آموزان برنامه ریزی ساعات تمرین کار سختی است و در اینجا نقش والدین بسیار مهم است که با کمک خود دانش آموز و ساعات آزاد او بتوانند ساعتهای تمرین را بخوبی برنامه ریزی کنند،چرا که اساس پیشرفت درآموزشتمرینات منظم و مستمر است.فراهم کردن شرایط مناسب و فضای امن خانوادگی ایجاد فضا و بستری مناسب برای درس خواندن فرزندان در منزل از نظر شرایط فیزیکی مناسب و شرایط روانی مناسب قابل توجه است. 

اگر شما مشوق تدریس خصوصی  برای فرزندتان هستید حتما گهگاهی با معلماو صحبت کنید و روند پیشرفت فرزندتان را بپرسید و اگر نیاز به کمک و همکاری شما میباشد حتما این کار را انجام دهید تا پیشرفت او با سرعت بیشتری انجام شود.در پایان ذکر این نکته ضروری است که حمایت و توجه والدین در کلاسهاباعث اوج گرفتن او،افزایش عزت نفس وافزایش شهامت او می شود، چرا که دانش آموزان همیشه به والدین خود به چشم یک تکیه گاه محکم نگاه

 می کنند و با تکیه به آنها می توانند سختیها و موانع زندگی را به سادگی از پیش رو بردارند و محکم تر از قبل به راهشان ادامه بدهند.بنابراین با حمایت فرزندانتان، تجربه دلنشین موفقیت را در اختیار آنها قرار دهیدآشنا کردن دانش آموزان به پذیرش درس خواندن و انجام تکالیف انجام دادن تکالیف برای فرزندان ما در محیط خانه باید به صورت یک فرهنگ در آمده و به عنوان یکی از برنامه های عادی روزانه برای آنان نهادینه گردد.


به طور کلی آموزش درست و اصولی،برنامه ریزی دقیق،عشق و علاقه و حمایت خانواده رمز موفقیت میباشد.

  

همه باهم برای آی دبیر ، فردایی بهتر با آی دبیر .

تماس با مشاوران
ثبت درخواست رزرو