برو بالا
image

نقش اولیاء و دانش آموزان در تدریس : (The role of parents and students in teaching)

 فرزند در خانواده به عنوان دانش آموز و پدر و مادر در نقش آموزگار و دبیر فعال هستند که بیشترین و حساس ترین دوران شکل گیری دانش آموز در خانواده صورت می گیرد، ولی امروزه به جهت مشغله های فکری پدران و مادران این فضا گاها ضعیف عمل کرده و همچنین به دلیل پایین بودن سطح آموزش در مدارس در بحث علمی هم ضعف هایی وجود دارد . پس این مشکلات موجب شکل گیری تدریس هایی به صورت خصوصی شده تا جبران کننده ی این دردها باشد .

گروه آموزشی آی دبیر در راستای برنامه های خود در زمینه ی تدریس خصوصی به این امر مهم موءکد و معتقد است ،باز هم شرایط در خانواده ها بیشترین تاثیر و کمک رسانی را در امر آموزش و تدریس خصوصی دارد . پس ابتدا از اولیای محترم می خواهیم جهت گرفتن کلاس های خصوصی با فرزند خود مشورت کرده و به گونه ای که شوق و رغبت در دانش آموز را ایجاد کند و از هر گونه اجباری در کلاس های خصوصی اجتناب کرده و اما از طرفی از دانش آموزان عزیز تقاضا مندیم در صورت عدم نیاز به کلاس و نداشتن مشکل به هیچ عنوان به خانواده ها فشار زیاد وارد نکرده و کلاسی را نخواهند برگزار کنند و از روی تعصبات شخصی و احساسی تصمیم نگیرند .

همه باهم برای آی دبیر ، فردایی بهتر با آی دبیر .