برو بالا

رتبه بندی دانشگاه های ایران

رتبه بندی دانشگاه های علوم انسانی

 


رتبه بندی دانشگاه های علوم  پزشکی

1.    دانشگاه علوم پزشکی تهران            


                   

2.    دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3.    دانشگاه علوم پزشکی ایران

4.    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی5.    دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز6.    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز7.    دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

8.    دانشگاه علوم پزشکی همدان

9.    دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

10.                    دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11.                    دانشگاه علوم پزشکی شیراز

12.                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان

13.                    دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

14.                    دانشگاه علوم پزشکی مازندران

15.                    دانشگاه علوم پزشکی البرز

16.                    دانشگاه علوم پزشکی بابل

17.                    دانشگاه علوم پزشکی گیلان

18.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

19.                    دانشگاه علوم پزشکی کردستان

20.                    دانشگاه علوم پزشکی قزوین

21.                    دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

22.                    دانشگاه علوم پزشکی گلستان

23.                    دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

24.                    دانشگاه علوم پزشکی گناباد

25.                    دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

26.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

27.                    دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

28.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

29.                    دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

30.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

31.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

32.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

33.                    دانشگاه علوم پزشکی زابل

34.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

35.                    دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

36.                    دانشگاه علوم پزشکی اراک

37.                    دانشگاه علوم پزشکی ارتش

38.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

39.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

40.                    دانشگاه علوم پزشکی آبادان

41.                    دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

42.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

43.                    دانشگاه علوم پزشکی زنجان

44.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

45.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

46.                    دانشگاه علوم پزشکی ارتش

47.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

48.                    دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

49.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

50.                    دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

51.                    دانشگاه علوم پزشکی جهرم

52.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

53.                    مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

54.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

55.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

56.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

57.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

58.                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

59.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

60.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

61.                    دانشگاه علوم پزشکی همدان

62.                    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
رتبه بندی دانشگاه های دولتی ایران در سال 97


  


رتبه -  دانشگاه ها

1.    دانشگاه تهران

2.    دانشگاه فرهنگیان

3.    دانشگاه فردوسی مشهد

4.    دانشگاه تربیت مدرس

5.    دانشگاه شهید بهشتی

6.    دانشگاه تبریز

7.    دانشگاه شیراز

8.    دانشگاه علامه طباطبائی

9.    دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.                    دانشگاه یزد

11.                    دانشگاه شهید چمران اهواز

12.                    دانشگاه گیلان

13.                    دانشگاه ارومیه

14.                    دانشگاه خوارزمی

15.                    دانشگاه علم و صنعت ایران

16.                    دانشگاه اصفهان

17.                    دانشگاه شهید باهنر کرمان

18.                    دانشگاه سمنان

19.                    دانشگاه سیستان و بلوچستان

20.                    دانشگاه محقق اردبیلی

21.                    دانشگاه رازی

22.                    دانشگاه مازندران

23.                    دانشگاه صنعتی اصفهان

24.                    دانشگاه بیرجند

25.                    دانشگاه الزهرا

26.                    دانشگاه شهرکرد

27.                    دانشگاه بین المللی امام خمینی

28.                    دانشگاه زنجان

29.                    دانشگاه صنعتی شاهرود

30.                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

31.                    دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

32.                    دانشگاه صنعتی شریف

33.                    دانشگاه صنعتی مالک اشتر

34.                    دانشگاه قم

35.                    دانشگاه لرستان

36.                    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

37.                    دانشگاه حکیم سبزواری

38.                    دانشگاه فنی و حرفه ای

39.                    دانشگاه کاشان

40.                    دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

41.                    دانشگاه زابل

42.                    دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

43.                    دانشگاه شاهد

44.                    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

45.                    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

46.                    دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

47.                    دانشگاه اراک

48.                    دانشگاه کردستان

49.                    دانشگاه جامع امام حسین

50.                    دانشگاه هرمزگان

51.                    دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

52.                    دانشگاه صنعتی سهند

53.                    دانشگاه ملایر

54.                    دانشگاه هنر اصفهان

55.                    دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

56.                    دانشگاه ایلام

57.                    دانشگاه هنر اسلامی تبریز

58.                    دانشگاه گنبد کاووس

59.                    دانشگاه یاسوج

60.                    دانشگاه امام صادق

61.                    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

62.                    دانشگاه خلیج فارس

63.                    دانشگاه گلستان

64.                    دانشگاه دامغان

65.                    دانشگاه اردکان

66.                    دانشگاه بجنورد

67.                    دانشگاه صنعتی ارومیه

68.                    دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

69.                    دانشگاه مراغه

70.                    دانشگاه هنر تهران

71.                    دانشگاه صنعتی شیراز

72.                    دانشگاه صنعت نفت

73.                    دانشگاه افسری امام علی

74.                    دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

75.                    دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

76.                    دانشگاه ولایت

77.                    دانشگاه میبد

78.                    دانشگاه جیرفت

79.                    دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

80.                    دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

81.                    دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

82.                    دانشگاه صنعتی قم

83.                    دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

84.                    دانشگاه تربت حیدریه

85.                    دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

86.                    دانشگاه صنعتی سیرجان

87.                    دانشگاه صنعتی بیرجند

88.                    دانشگاه فسا

89.                    دانشگاه صنعتی همدان

90.                    دانشگاه کوثر

91.                    موسسه آموزش عالی هاتف

92.                    دانشگاه بزرگمهر

93.                    دانشکده محیط زیست

94.                    دانشگاه صنعتی کرمانشاه

95.                    دانشگاه شیخ بهائی

96.                    دانشگاه صنعتی اراک

97.                    مجتمع آموزش عالی گناباد

98.                    دانشگاه سلمان فارسی کازرون

99.                    دانشگاه خاتم

100.                دانشگاه بناب

101.                دانشگاه مفید

102.                دانشگاه تفرش

103.                دانشگاه حضرت معصومه (س(

104.                دانشگاه جهرم

105.                دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره(

106.                دانشگاه علوم اسلامی رضوی

107.                دانشگاه باقرالعلوم

108.                دانشگاه صدا و سیما

109.                دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

110.                موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

111.                مجتمع آموزش عالی زرند

112.                مجتمع آموزش عالی شیروان

113.                دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

114.                دانشگاه علوم اقتصادی

115.                موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

116.                مجتمع آموزش عالی بم

117.                دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص(

118.                دانشگاه عالی دفاع ملی

119.                دانشگاه گرمسار

120.                موسسه آموزش عالی رشدیه

121.                مجتمع آموزش عالی سراوان

122.                دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

123.                دانشگاه نیشابور

124.                دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

125.                دانشگاه بین المللی چابهار

126.                دانشگاه علم و فناوری مازندران

127.                دانشگاه هنر شیراز

128.                مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

129.                دانشگاه صنایع و معادن ایران

130.                دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام

131.                دانشگاه مذاهب اسلامی

132.                مرکز آموزش عالی محلات

133.                مرکز آموزش عالی لامرد

134.                دانشگاه معارف اسلامی

135.                موسسه آموزش عالی پویندگان دانش

136.                دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

137.                موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسر

138.                مرکزآموزش عالی اقلید

139.                مجتمع آموزش عالی لارستان

140.                موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

141.                مرکزآموزش عالی استهبان

142.                دانشگاه نهاوند

143.                دانشگاه حضرت نرجس (س(

144.                مجتمع آموزش عالی تربت جام

145.                موسسه آموزش عالی سبز آمل

146.                مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون

147.                دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

148.                مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل

149.                دانشگاه شهرضا

150.                دانشگاه فرزانگان سمنان

  

رتبه بندی دانشگاه های غیر انتفاعی ایران سال 97

 

     رتبه  -   دانشگاه ها

1.    دانشگاه جامع علمی کاربردی

2.    دانشگاه علم و هنر یزد

3.    موسسه آموزش عالی فروردین

4.    دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی ایوان کی

5.    موسسه آموزش عالی اشراق

6.    موسسه آموزش عالی روزبهان

7.    دانشگاه امام رضا

8.    دانشگاه علم و فرهنگ

9.    دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

10.                    موسسه آموزش عالی انرژی ساوه

11.                    دانشگاه شمال

12.                    موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

13.                    موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی

14.                    دانشگاه علوم و فنون مازندران

15.                    موسسه آموزش عالی خاوران

16.                    موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

17.                    موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

18.                    موسسه آموزش عالی باختر ایلام

19.                    موسسه آموزش عالی سراج

20.                    موسسه آموزش عالی فارابی

21.                    موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

22.                    موسسه آموزش عالی دیلمان

23.                    موسسه آموزش عالی مهرآستان

24.                    موسسه آموزش عالی شهاب دانش

25.                    موسسه آموزش عالی طبرستان

26.                    دانشگاه رجاء

27.                    موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

28.                    دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

29.                    موسسه آموزش عالی تابناک

30.                    موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

31.                    سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران

32.                    موسسه آموزش عالی زند شیراز

33.                    موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش

34.                    موسسه آموزش عالی بینالود

35.                    موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

36.                    دانشگاه صنعتی سجاد

37.                    موسسه آموزش عالی روزبه

38.                    موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه

39.                    موسسه آموزش عالی علامه امینی بهنمیر

 

40.                    موسسه آموزش عالی آبا

 

41.                    موسسه آموزش عالی پارسیان

 

42.                    دانشگاه قرآن و حدیث

 

43.                    موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

 

44.                    دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان

 

45.                    موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس

 

46.                    موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

 

47.                    موسسه آموزش عالی اسوه

 

48.                    موسسه آموزش عالی کاویان

 

49.                    موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

 

50.                    موسسه آموزش عالی سبحان

 

51.                    دانشگاه سوره

 

52.                    موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)

 

53.                    موسسه آموزش عالی شمس گنبد

 

54.                    موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی)

55.                    موسسه آموزش عالی سپهر

 

56.                    موسسه آموزش عالی نوردانش

 

57.                    موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

 

58.                    موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

 

59.                    موسسه آموزش عالی کمال الملک

 

60.                    موسسه آموزش عالی امام جواد

 

61.                    موسسه آموزش عالی طبری بابل

 

62.                    موسسه آموزش عالی ادیبان

 

63.                    موسسه آموزش عالی علم و فنآوری شمس

 

64.                    موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)

 

65.                    موسسه آموزش عالی سناباد

66.                    موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

 

67.                    موسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

68.                    موسسه آموزش عالی آیندگان

 

69.                    موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

 

70.                    موسسه آموزش عالی پویش

 

71.                    موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد

 

72.                    دانشگاه علامه محدث نوری

 

73.                    موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

74.                    موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل

 

75.                    موسسه آموزش عالی کوشیار

 

76.                    موسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه

 

77.                    موسسه آموزش عالی نوین اردبیل

 

78.                    موسسه آموزش عالی عطار

 

79.                   موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر

 

80.                    موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد