برو بالا
image

کنترل استرس و اضطراب آزمون :(Stress control and test anxiety)

یکی از عوامل مهم در بازدهی و بهره وری از اطلاعات خود در هنگام آزمون دادن، کنترل استرس و اضطراب است. در واقع استرس پاسخ طبیعی و فیزیولوژیکی بدن است و در موقعیت های حساس این اتفاق در صورتی می افتد که ذهن و بدن انسان در بالاترین سطح خود قرار گیرد اما طبق بررسی های انجام شده اگر به صورت مکرر و ادامه دار این حال باشد قطعا باعث آسیب به جسم و روح می شود.


از عوامل ایجاد چنین اضطراب هایی که مکرر و پیوسته برای دانش آموزان اتفاق می افتند می تواند درس نخواندن و نداشتن سواد کافی در طول سال و ترس از آزمون های کلاسی باشد.


آی دبیر مواردی را برای کنترل اضطراب به شرح زیر توصیه می کند:


۱- ابتدا دانش آموزان بر اساس توانایی های خودشان می بایست هدف گذاری کنند و توقعاتشان از خود را بر اساس توانایی هایی که دارند معین کنند .
۲- استفاده از ابزار هایی مناسب و کارآمد به دور از شلوغ کاری همهمه ایجاد کردن .
۳- روز آزمون قطعا تاثیر بسزایی دارد که خواب مناسب ،حضور به موقع سر جلسه امتحان، نداشتن تفکر نتیجه محور بودن، همینطور تغذیه ی مناسب هم به عنوان آخرین گزینه حائز اهمیت است .