برو بالا

نحوه ی برخورد با دانش آموزان و اولیاء

گروه آموزشی آی دبیر بطبق بررسی ها و نظر سنجی های انجام گرفته متوجه این امر شده که امروزه بین خانواده ها و دانش آموزان شکاف عمیقی در درک متقابل و ناهنجاری های فرهنگی و همچنین توقعات و چشم و هم چشمی خانواده ها که از دلایل پیدایش آن تک فرزندی بودن می باشد . لذا دبیران به نوعی باید نقش پل ارتباطی بین دانش آموزان و خانواده ها باشند .

در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که دبیران به صورت یک جانبه از خانواده یا شاگرد حمایت می کنند که این خود نیز باعث بروز مشکلاتی از جمله قطع ارتباط می باشد . نکاتی که گروه آموزشی آی دبیر جهت ارتباط مشابه به شما دبیران عزیز توصیه میکند .
۱- صحبت نکردن تنها با خانواده به دور از چشم دانش آموز و یا با دانش آموز به دور از چشم خانواده
۲- بررسی یک جانبه و قضاوت کردن یک جانبه ( یک طرفه پیش قاضی نرفتن )
۳- حمایت نکردن ۱۰۰ ٪ درصدی تا قبل از بررسی دقیق موضوع از خانواده و دبیران
۴- تحریک نکردن خانواده و یا دانش آموز جهت برخورد با یکدیگر
۵- دعوت به آرامش طرفین و حل مشکل از راه گفتگو و جلوگیری از لجبازی و دشنام