برو بالا

نحوه ی برخورد با دانش آموزان و اولیاء

چگونه با دانش آموزان خود ارتباط برقرار کنیم ؟

بیشتر متخصصان تعلیم و تربیت ارتباط را نوعی رابطه دو طرفه می دانند و به طور کلی ارتباط انسانی را به دو مقوله کلامی و غیر کلامی تقسیم می کنند. اما در کلاس درس اکثر رابطه ها یک طرفه می باشد و معلم متکلم وحده است.به نظر من مهمترین مهارت در زمان تدریس شما، برقراری یک ارتباط صحیح با همه ی دانش آموزان تان می باشد و این مقوله باید در طرح درس سالانه شما ذکر گردد تا از همان ابتدا به فکر ارتباط صحیح با دانش آموزتان باشید.اگر این رابطه به خوبی برقرار شود اکثر هدف های آموزشی با کیفیت و پویای بیشتری تحقق می یابند. 


برخی از راهکارهای برقراری ارتباط صحیح بین معلم و شاگرد عبارتند از :1. لطفا اشتباه دانش آموزان خود را بزرگ نکنید. این کار باعث می شود بعد از مدتی دانش آموز فکر کند و باور کند که هر کاری انجام می دهد یا هر سخنی که می زند اشتباه بوده و به یک دانش آموز منزوی تبدیل شود.2. همیشه با همه ی دانش آموزان تان احوال پرسی کنید و حتی در مورد مشکلات شان از آنها سوال کنید و با مهربانی و دلسوزی سعی در رفع مشکلات آنها بکنید.۳. به نظریات و سخنان دانش آموزان تان چه در هنگام تدریس و چه در هنگام غیر تدریس خوب گوش دهید و سخن شان را در وسط کلام شان قطع نکنید.۴. هیچ گاه در کلاس و مدرسه به یک نفر توجه و اهمیت خاصی نشان ندهید و یک نفر را در کلاس یا مدرسه برجسته نکنید.۵. به دانش آموزان تان مانند یک برادر یا خواهر کوچکتر احترام بگذارید     . ۶. 

به تک تک دانش آموزان تان مسئولیت بدهید. این کار باعث افزایش حس اعتماد به نفس دانش آموز می شود.(در اکثر مدارس و کلاس ها دیده می شود که یک دانش آموز از ابتدای سال تحصیلی تا پایان سال تحصیلی به عنوان نماینده کلاس تعیین می شود که این کار باعث سرخوردگی دانش آموزان دیگر شده و کاری بس اشتباه است(.۷. جای مناسب در کلاس برای خود انتخاب کنید و با همه ی دانش آموزان در تعامل و رفت آمد باشید.۸. فضای کلاس درس تان را جذاب کنید و از آثار تک تک دانش آموزان در کلاس درس استفاده کنید     . ۹. 

با دانش آموزان خود همدلی کنید. این کار باعث می شود که زمینه نفوذ در دانش آموز برایتان فراهم گردد و او را بهتر درک کنید و باعث افزایش میزان ارتباط میان شما بشود.۱۰. اگر دانش آموزتان کار اشتباهی انجام داده است او را مستقیما مورد موعظه قرار ندهید. می توانید خود را مورد خطاب قرار دهید(به در بگویید دیوار بشنود(.۱۱. در صورت امکان با دانش آموزان تان در غیر از ساعات درسی و بیرون از مدرسه نیز با آنها ارتباط داشته باشید با آنها بیرون بروید، اردو بروید و هر ساله تعدادی عکس یادگاری به صورت دسته جمعی بگیرید.۱۲. سعی کنید در ابتدای سال در مورد خاطرات سال قبل از دانش آموزان تان بپرسید تا بدانید چه ویژگی و خصوصیت معلم و کلاس سال قبل برای دانش آموز جذاب تر بوده و کدام یک نبوده.۱۳. خواهشا در کلاس درس از مقررات خشک و بی روح که باعث خستگی دانش آموز می شود استفاده نکنید.

۱۴. هیچ گاه، هیچ زمانی،هیچ وقتی از تنبیه بدنی در کلاس درس استفاده نکنید که علاوه بر عواقب بدش برای خود شما باعث دوری دانش آموز از درس و کلاس و مدرسه و معلم می شود.

15. همیشه با لبخند وارد مدرسه و کلاس بشوید با لبخند در مدرسه و کلاس بمانید و با لبخند مدرسه و کلاس را ترک کنید    .

  
مشاوره و برنامه ریزی تضمینی کنکور